---

Ministerie van Defensie---

Staatssecretaris Van Hoof ondertekent convenant

08-05-2002

Op Texel heeft staatssecretaris Van Hoof van Defensie vandaag (8 mei) met de burgemeester van het Waddeneiland, mevrouw C.J. Geldorp-Pantekoek, het 'Convenant Noordkop Texel' ondertekend. Het convenant gaat over de milieu-effecten van het militair oefenterrein 'de Vliehors' op het naburige eiland Vlieland. In het noorden van Texel wordt hinder ondervonden van de militaire oefeningen op 'de Vliehors'. De afspraken die zijn vastgelegd in het convenant moeten deze hinder beperken.

In zijn toespraak stelde staatssecretaris Van Hoof dat Defensie als grote terreinbeherende organisatie haar verantwoordelijkheid voor natuur en milieu neemt en dat het ondertekende convenant daarin past: "Het borgt een structuur voor regelmatig overleg tussen de gemeente en Defensie. Het legt de afspraken vast die tot dusverre zijn gemaakt en geeft de mogelijkheid oefeningen stil te zetten wanneer de overlast buiten de perken loopt. Kortom het convenant helpt de overlast beheersbaar te houden."

Ook zei Van Hoof dat hoewel er alles aan gedaan wordt om de overlast binnen de perken te houden, helemaal uitsluiten van de lawaaioverlast onmogelijk is. Defensie maakt van de faciliteiten in het Waddengebied zorgvuldig gebruik. "Wie de rapporten leest over de natuurwaarden die op de terreinen worden aangetroffen, kan niet anders dan vaststellen dat natuurbehoud en militair gebruik prima samengaan." De staatssecretaris gaf daarbij als voorbeeld aan dat in de laatste tien jaar de militaire activiteiten in het Waddengebied sterk zijn verminderd. Zo is onder meer het gebruik van de schietrange op Vlieland gehalveerd en is de minimum vlieghoogte verhoogd naar 450 meter.

Staatssecretaris Van Hoof sprak de hoop uit dat het nieuwe convenant dezelfde voorbeeldfunctie krijgt als het convenant dat tien jaar geleden van kracht ging voor de Zuidpunt van Texel.

Toespraak van Staatssecretaris Van Hoof

Deel: ' Staatssecretaris Van Hoof ondertekent convenant '
Lees ook