Ingezonden persbericht


PERSUITNODIGING

Staatssecretaris Van Hoof reikt Kroon op het Werk prijs uit op 20 april a.s.

Op woensdag 20 april a.s. reikt Henk van Hoof, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Kroon op het Werk prijs 2005 uit. De Kroon op het Werk prijs is een werkgeversprijs die jaarlijks toegekend wordt aan een organisatie die opvalt door de wijze waarop zij vormgeven aan hun verzuim- en (re)integratiebeleid.

Voor deze prijs zijn genomineerd:


· Drukkerij Wedding (Harderwijk)


· Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Den Haag)


· Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk)


· Taxicentrale Schoorl (Heerhugowaard)

De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van Kasteel De Keukenhof in Lisse en begint om 14.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Nieuwe initiatieven: Kroontjesestafette en Werkgeversforum

Voorafgaand aan de uitreiking zal Anton Westerlaken voorzitter van de Commissie het Werkend Perspectief het startschot geven voor de Kroontjesestafette, waarbij

(oud-)genomineerden van de Kroon op het Werk prijs een estafettestokje in ontvangst mogen nemen. Zij moeten dit stokje binnen drie maanden doorgeven aan een andere organisatie bij hen in de buurt. Met dit initiatief wil de Commissie het Werkend Perspectief werkgevers die zich actief bezig houden met het voorkomen en terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid en met de (re)ïntegratie van arbeidsgehandicapten opsporen en met elkaar in contact brengen.

Daarnaast zal Bernard Wientjes (voorzitter van de Commissie het Werkend Perspectief) de achtergronden toelichten van het initiatief om het Werkgeversforum Kroon op het Werk op te richten. In het Werkgeversforum Kroon op het Werk gaan mensen uit de praktijk elkaar ondersteunen, adviseren en begeleiden bij het zoeken en vinden van oplossingen op het gebied van ziekte, verzuim en (re)integratie.

Jury

De jury voor de Kroon op het Werk prijs staat onder voorzitterschap van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bestaat verder uit: de heer J.W. van den Braak (directeur sociale zaken VNO/NCW), de heer R. de Groot (voorzitter Raad van Bestuur CWI), de heer H. Mors (oud financieel directeur Triversum), de heer A. Raaijmakers (hoofd P&O, Otto BV, winnaar 2004), de heer D. Veldhorst (hoofd bedrijfsgezondheidsdienst Akzo Nobel), de heer L. de Waal (voorzitter FNV), de heer H. van der Waart (Regiopolitie Utrecht, district Marco Polo, winnaar 1998), de heer A. van der Zeijden (oud bestuurslid CG-raad).

De prijs werd eerder gewonnen door IBM Nederland (1996), Siers Groep - Oldenzaal (1997), Politiedistrict Marco Polo - Utrecht (1998), Ewals Cargo Care Transport - Venlo (1999), ROC Deltion College - Zwolle (2000), Triversum (2001), Moonen Schilders (2002/2003) en Otto BV -Tilburg (2004). De prijs bestaat uit een cheque van 12.000 euro en een bronzen beeld van Theo Mackaay.

De Kroon op het Werk prijs stimuleert werkgevers om op een andere manier om te gaan met ziekte, arbeidsongeschiktheid en werknemers met een arbeidshandicap. De prijs is een initiatief van de Commissie het Werkend Perspectief en wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt.

De uitreiking wordt gehouden op woensdag 20 april in het Koetshuis van de Keukenhof in Lisse. De bijeenkomst begint om 14.00 uur; de uitreiking om 15.45 uur.

Deel: ' Staatssecretaris Van Hoof reikt Kroon op het Werk prijs uit '


Lees ook