expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

STAATSSECRETARIS VERKEER EN WATERSTAAT BEZOEKT ANTARCTICA

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. J.M. de Vries, zal van 25 tot 28 januari Nederland vertegenwoordigen bij de viering van het veertigjarig bestaan van het Antarctisch Verdrag. De Nieuw-Zeelandse regering heeft de bij het Antarctisch Verdrag betrokken landen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Antarctica om daarmee een nieuwe impuls te geven aan de Antarctische samenwerking. De viering, onder de naam Ministerial on Ice, heeft plaats op de bases McMurdo en Scott Base op Antarctica.

Het Antarctisch Verdrag kwam in 1959 tot stand en bepaalt dat Antarctica alleen mag worden gebruikt voor vreedzame doeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Momenteel hebben 43 landen het verdrag ondertekend. Landen die een belangrijk bijdragen leveren aan het internationale Antarctisch onderzoek hebben een consultatieve status waarmee ze stemrecht hebben tijdens de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meetings (ATCM). Nederland heeft samen met 26 landen zo.n consultatieve status.

Belangrijk onderwerp voor de internationale Antarctische samenwerking is de bescherming van het milieu. Onlangs is het milieu-protocol bij het Antarctisch Verdrag in werking getreden. Hierin wordt onder meer de exploitatie van mineralen verboden en worden maatregelen getroffen om het Antarctisch milieu beter te beschermen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aparte regeling voor aansprakelijkheid van milieuschade op Antarctica.

Het Nederlandse Antarctisch onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

NOOT VOOR DE REDACTIE

Paul van Hamersveld 070-3517113
.

25 jan 99 11:53

Deel: ' Staatssecretaris verkeer en waterstaat bezoekt Antarctica '
Lees ook