(expostbus51)


Ministerie van Economische Zaken


STAATSSECRETARIS YBEMA BEZOEKT CHINA

5-1-1999

Nr. 1

STAATSSECRETARIS YBEMA BEZOEKT CHINA

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken bezoekt van 20 tot en met 27 januari 1999 China. Hij doet dit op uitnodiging van het Chinese Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC). Hij zal daarbij worden vergezeld door een bedrijvendelegatie van 17 bedrijven uit diverse sectoren van vooral het midden- en kleinbedrijf onder leiding van de voorzitter van de FME, de heer A.Kraaijeveld.

Het Ministerie van Economische Zaken wil een goede concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en een zo groot mogelijke participatie op de Chinese markt bewerkstelligen. Doel van deze China-reis is in de eerste plaats om het Nederlandse midden- en kleinbedrijf te begeleiden en een bemiddelende rol te spelen bij het aanhalen van de zakelijke relaties met de Chinese overheid. Daarnaast dient het bezoek eveneens voor het verbeteren van het inzicht in en de transparantie van relevante bestuurlijke processen, ook met het oog op het aankomend staatsbezoek in april 1999.

Staatssecretaris Ybema zal tijdens zijn bezoek gesprekken voeren met verschillende Chinese autoriteiten, onder meer op het ministerie van Buitenlandse Handel en Economische Samenwerking , het ministerie van Communicatie en het ministerie van Waterstaat. Verder opent hij een Chinees-Nederlands seminar over de toepassing van geotextiel voor dijkversterking. Bovendien zal de staatssecretaris zowel in Tianjin als in Hangzhou een economisch steunpunt openen. Deze steunpunten, die nauw verbonden zijn met Nederlandse ambassades en consulaten, hebben als taak het onderhouden van contacten met het lokale bedrijfsleven en de overheden in het betrokken gebied, het assisteren van het Nederlandse bedrijfsleven bij het maken van contacten, het verschaffen van marktinformatie aan Nederlandse bedrijven en het voorbereiden en ondersteunen van collectieve activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Met de nu te openen steunpunten komt het totale aantal in China op zes. Het is de bedoeling dit aantal tot tien uit te bouwen.

Achtergrond
De economische relaties tussen Nederland en China, een markt met 1,2 miljard inwoners, zijn steeds belangrijker aan het worden. Ondanks de Azië crisis is de export van Nederlandse producten naar China, gemeten over de eerste negen maanden van 1998 in vergelijking tot dezelfde periode van 1997 nog licht toegenomen (van f 1.174.400.000,- naar f 1.197.500.000,-). De export uit China naar Nederland nam in dezelfde periode zelfs toe van f 4.257.100.000,- naar f 5.482.000.000,-. Ook een vergelijking van de cijfers tussen 1996 en 1997 laat een aanzienlijke toename van zowel de Nederlandse export naar China als de export van China naar Nederland zien.

Deel: ' Staatssecretaris Ybema bezoekt China '
Lees ook