Gemeente Hoogeveen
14 maart 2000

Stabiel resultaat 'Zuiver scheiden'

De inwoners van de gemeente Hoogeveen blijven het GFT-afval een stuk beter scheiden dan vorig jaar. Het huisvuil voor de vuilniswagen bestond in januari en februari 2000 gemiddeld uit 29 procent GFT-afval. De rest, 71 procent, was restafval. In dezelfde periode in 1999 bestond het huisvuil uit gemiddeld 19 procent GFT-afval.

De vuilniswagens telden in januari 2000 een resultaat van 26 procent GFT-afval, in februari 2000 31 procent. De vergelijkbare maandcijfers in 1999 zijn 20 procent in januari en 18 procent in februari.

Mensen die een fout maken in het scheiden van GFT en restafval, krijgen bij controle eerst een gele kaart. In januari 2000 hebben de mensen van de gemeentelijke reiniging 184 kaarten uitgedeeld, in februari waren dit er 387. Bij een tweede overtreding op rij volgt een waarschuwingsbrief van de milieupolitie. In januari kregen 10 huishoudens deze brief, in februari 39. Voor een derde overtreding op rij volgden in januari en februari samen 7 proces-verbalen van de milieupolitie.

De actie 'Zuiver scheiden: goed voor milieu & portemonnee' van de gemeente Hoogeveen ging september 1999 van start. De nieuwe afvalaanpak omvat controles van de containers, de inzet van de Restgoedwagen en voorlichting over het beter scheiden van afval. De controles zijn blijvend zonder einddatum.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Stabiel resultaat 'Zuiver scheiden' Hoogeveen '
Lees ook