Stabiele omzetontwikkeling in industriele mkb-bedrijven

Datum: 23 juni 1999

Vraag & Aanbod Conjunctuurenquete

Stabiele omzetontwikkeling in industriele mkb-bedrijven

De omzetontwikkeling in het industrieel midden- en kleinbedrijf loopt bij tweederde van de bedrijven volgens begroting. Uitschieters worden vaker naar boven (20%) gemaakt, dan naar beneden (16%). Dat blijkt uit de Vraag & Aanbod Conjunctuurenquete, die in mei werd voorgelegd aan 2000 willekeurige abonnees van de handelskrant. Van de 247 reagerende lezers is ruim 44% (110 bedrijven) werkzaam in de metaalsector en 21% in handel en dienstverlening. Verreweg de meeste inzenders (68%) zijn als directeur/eigenaar de hoogstverantwoordelijke binnen hun organisatie, die gemiddeld 24 medewerkers telt.

In 34% van de bedrijven lag in mei de productie of bedrijvigheid hoger dan een maand eerder. Dat is iets gunstiger dan in de eerste kwartaalenqujte van dit jaar (32%), maar steekt scherp af bij het marktenthousiasme van een jaar geleden toen 44% van de bedrijven in mei een hogere productie/bedrijvigheid meldde. Uitschieters doen zich voor bij bedrijven met 5-9 werknemers (43%) en in de regio Noord-Nederland (43%). In de regio West-Nederland klagen relatief de meeste bedrijven (14%) over afname van productie/bedrijvigheid; over heel Nederland nam bij gemiddeld 9% de productie/bedrijvigheid af.

Gemiddeld hebben de bedrijven voor ruim drie maanden (3,23) werk in voorraad. In de metaalsector is het gemiddelde 3,03 maanden, in de bouw met 5,98 maanden traditioneel het dubbele. In de vorige enquete drie maanden geleden was er gemiddeld 2,64 maanden werk in voorraad, een jaar geleden 3,41 maanden. In Zuid-Nederland loopt het gemiddelde op tot 4,08 maanden, en in Noord-Nederland zelfs tot 4,95 maanden.

Van de 170 bedrijven die werk leveren op voorraad is 84% tevreden met het voorraadniveau van dit moment. Slechts 4% vindt die voorraad te laag en bijna 12% zou graag iets minder voorraad hebben. Vergeleken met de enqujte van een jaar geleden is die situatie als gunstig te omschrijven; 13% vond toen het voorraadniveau te hoog.

Marges onder druk

De bruto winstmarge op geleverde producten en diensten lijkt bij relatief iets meer bedrijven dan het vorige kwartaal onder druk te staan. Gemiddeld meldt 16% dat de marge lager ligt dan een maand tevoren, tegen 12% in de vorige enqujte en 9% een jaar geleden. In de metaal- en houtsectoren lijkt het allemaal nogal mee te vallen, met hogere marges in resp. 14% en 18% van de bedrijven. Een tegenvallende marge-ontwikkeling deed zich voor in 31% van de handels- en dienstverlenende bedrijven.

Van de 246 deelnemende bedrijven zijn er 120 actief op buitenlandse markten. Van deze bedrijven meldt bijna 17% een toenemende exportactiviteit. Dat is ruim 3% meer dan het vorige kwartaal maar vergeleken met voorgaande jaren (30% bedrijven met exportgroei in mei 1997, 23% in mei 1998) lijkt een echt herstel van de groeitrend nog ver weg.

Minder vernieuwing

De investeringszin lijkt iets getemperd. Een kleine 26% van de bedrijven denkt dit jaar meer te investeren dan in 1998, een jaar geleden had nog ruim 40% van de bedrijven hogere investeringsverwachtingen op de korte termijn. In de metaal- en de houtsector liggen die verwachtingen met 28% en 46% nog steeds boven het gemiddelde. De kans dat er meer geonvesteerd wordt is relatief hoger (33%) in bedrijven die werken aan certificatie van hun kwaliteitssysteem. Ruim eenderde van de deelnemende bedrijven (34%) heeft al een ISO-certificaat of werkt daar naartoe.

Bij relatief minder bedrijven blijkt ruimte voor vernieuwing van het producten- en dienstenpakket. Het percentage bedrijven dat rekening houdt met uitbreiding en vernieuwing van 30% een jaar geleden (37% in het vorige kwartaal) gezakt naar 22%. De rest houdt het op een gelijkblijvend pakket.

Gelijk blijft bij de meeste bedrijven ook de personeelsomvang. Hoewel toch nog 14% denkt aan uitbreiding, evenveel als een jaar geleden. Dat heeft wellicht te maken met opnieuw, zij het marginaal gestegen bezettingsgraad, van 85,4% een jaar geleden naar 86,1% nu. In de metaalsector ligt de bezettingsgraad nog een kleine procentpunt hoger, bij bedrijven in de regios Zuid- en West-Nederland zelfs twee procentpunten. Exporterende bedrijven komen op een bezettingsgraad van gemiddeld 90%. Van enige afname in de bezettingsgraad lijkt de komende twee maanden nauwelijks (slechts bij 4,5% van de bedrijven) sprake. Een tiende van de bedrijven houdt een hogere bezettingsgraad voor mogelijk.

Internetgebruik

Het gebruik van Internet in het industrieel midden- en kleinbedrijf neemt zienderogen toe. Op de vraag Maakt u al gebruik van Internet? reageerde 49% van de deelnemers aan de conjunctuurenqujte bevestigend, in de metaalsector schiet dat percentage zelfs voorbij de 55, en ook de sector handel en dienstverlening mailt en surft met ruim 54% meer dan gemiddeld. Een jaar geleden meldde ruim 41% dat er van Internet gebruik werd gemaakt. Van de bedrijven heeft bovendien 23% inmiddels een eigen site, in de sectoren metaal en handel/diensten al 29%.


___________________________________________________________________

Deel: ' Stabiele omzetontwikkeling in industriele mkb-bedrijven '
Lees ook