ABP


Stabilisatie werkloosheidscijfers

In de maanden juni - augustus 2001 kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 136 duizend. Het aantal werklozen is weliswaar lager dan in dezelfde periode van vorig jaar, maar de huidige cijfers wijzen op een stabilisatie van de werkloosheid.

Door seizoeneffecten is de werkloosheid in deze periode van het jaar altijd lager. Na correctie met deze effecten komt het werkloosheidscijfer uit op 144 duizend. De laatste vijf kwartaalgemiddelden schommelden rond de 145 duizend. Dit wijst op een stabilisatie van de werkloosheid. Over de laatste twaalf maanden laat de werkloosheid nog wel een daling zien en wel met 33 duizend.

Het aantal langdurig werklozen nam de afgelopen twaalf maanden af met bijna 30 duizend. Het aantal langdurig werklozen dat langer dan een jaar staat ingeschreven daalde tot net onder de 50 duizend.

Deel: ' Stabilisatie werkloosheidscijfers '
Lees ook