Gemeente Weert17 maart 1999
STADHUIS WEERT PROEFTUIN VOOR WARMTEPOMP

Bovenop het Weerter stadhuis wordt op donderdag 25 maart a.s. een warmtepomp geïnstalleerd. Deze pomp moet een besparing in het energiegebruik opleveren van 30.000 tot 40.000 m³ gas per jaar. De kostenbesparing bedraagt dan ca. 20.000,- per jaar. Het plaatsen van de pomp past in een proefproject waaraan de gemeente Weert in samenwerking met Nutsbedrijven Weert deelneemt. De aanschaf van de warmtepomp (kosten ca. 130.000,-) en de kosten voor installatie en benodigde aanpassingen aan cv- en klimaatinstallatie zijn voor rekening van EnergieNed (de samenwerkende energiebedrijven in Nederland). Als de praktijkproef bevalt kan de gemeente de warmtepomp na de proefperiode van ca. 1 jaar overnemen.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en brengt deze op een, naar wens hogere of lagere temperatuur. Zo kan de warmtepomp worden ingezet als verwarming of koeling.

Grootste type
Het stadhuis van Weert werd geselecteerd voor de proef met de grootste warmtepomp, de Climaventa. Deze wordt op 25 maart om 11.00 uur met behulp van een kraan op het dak van het stadhuis geplaatst, vlakbij de cv-ruimte. Het onderzoek wordt verricht door Gastec (Centrum voor Gastechnologie). Voor en tijdens de proef worden metingen verricht. Meetgegevens worden dagelijks telefonisch verzameld om de werking van de warmtepomp te controleren.

Praktijkproef
In het kader van het Meerjarenprogramma Studie en Onderzoek, het gezamenlijke Research & Development-programma van de Nederlandse energiebedrijven, wordt onderzoek verricht naar de toepassing van elektrische en gasgedreven warmtepompen in Nederland. Voor dit onderzoek heeft EnergieNed vier locaties gezocht voor een praktijkproef met gasgedreven warmtepompen. Het doel van de proef is het introduceren van duurzame energie in de energievoorziening om zo de uitstoot van CO² te reduceren. De vermindering van die uitstoot is een belangrijke doelstelling van de energiebedrijven.

Deel: ' Stadhuis van Weert proeftuin voor warmtepomp '
Lees ook