Ingezonden persbericht


Persbericht D66 Rotterdam

Vrijdag 27 mei 2011

Stadionpark als permanent Olympisch dorp

Olympia aan de Maas

Geleidelijk en samen met de markt bouwen aan een permanent Olympisch Dorp, dat is wat de fractie van D66 Rotterdam voor ogen heeft met de ontwikkeling van het Stadionpark. D66 stelt


- mede gelet op de financiële situatie - een proces voor dat veel meer organisch is en inspeelt op concrete kansen en initiatieven uit de markt in plaats van grootschalig en gestuurd van bovenaf. Olympia aan de Maas is de toekomstvisie van D66 voor het Stadionpark. Als het aan de sociaal liberalen ligt, ontwikkelt het gebied zich op lange termijn tot een leefstijlwijk op het gebied van sport, waarbij voorzieningen en faciliteiten voor sporters - professionals en amateurs - zijn samengebracht en waar sporters kunnen wonen, leren, werken, sporten en hun vrije tijd doorbrengen en waar sportgerelateerde bedrijven en instellingen zich kunnen vestigen.

Olympia aan de Maas moet de positie van Rotterdam als sportstad (inter)nationaal versterken en moet dé place-to-be worden voor iedereen die iets heeft met sport. De planvorming van Olympia aan de Maas kan met beperkte middelen plaatsvinden. Door publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente zich openstelt voor initiatieven uit de markt en een meer dienstbare en faciliterende houding aanneemt, trekt Olympia aan de Maas een veel minder zware wissel op de gemeentefinanciën. Daardoor blijft er ruimte voor andere noodzakelijke investeringen in Rotterdam, zoals de Binnenstad en Stadshavens.

Een nadere uitwerking van de D66 visie Olympia aan de Maas treft u bijgaand aan.

Deel: ' Stadionpark Rotterdam als permanent Olympisch dorp '


Lees ook