Gemeente Breda


ZEVENTIG PROCENT MEER BEZOEKERS BIJ STADSARCHIEF IN HET EERSTE KWARTAAL VAN DIT JAAR

Het gaat goed met het Stadsarchief, dat sinds december in de voormalige Chassékazerne zit. Vooral de zesdaagse openstelling slaat aan. Het archief is namelijk óók op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Dat de belangstelling voor oud Breda toeneemt, is duidelijk merkbaar aan de stijging van de bezoekersaantallen. Die zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 70% gestegen. Op jaarbasis levert dat een bezoekersaantal van 10.000 op. Dat aantal lag vorig jaar nog op 6.000.

Redenen

Niet alleen de verruiming van de openingstijden is de oorzaak van de stijgende belangstelling voor het Stadsarchief. Steeds meer "jonge" informatie, zoals bijvoorbeeld bouwtekeningen van huizen en digitale beeldinformatie, zoals prentbriefkaarten zijn bij het Stadsarchief verkrijgbaar. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen bereikt. Daarnaast draagt de huisvesting van het Stadsarchief en het Breda’s Museum in één pand beslist bij aan een kruisbestuiving-op-kleine-schaal. Bezoekers van het archief worden al snel door een gezonde nieuwsgierigheid naar het museum getrokken en omgekeerd. Tot slot hebben ook het nieuwe, breed verspreide tijdschrift "Archivaria" en het openingsweekend in december bijgedragen aan de naamsbekendheid van het Stadsarchief.

Openingstijden

Het Stadsarchief aan Parade 10 (ingang via de poort aan de Keizerstraat) is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het archief is telefonisch bereikbaar onder nummer (076) 529 44 29.

Breda, 23 april 1999

Deel: ' Stadsarchief Breda trekt zeventig procent meer bezoekers '
Lees ook