Gemeente Gent

E é n w e b s t e k v o o r S t a d s a r c h i e f e n D i e n s t S t a d s a r c h e o l o g i e (31/08/2001)

De idee voor een gemeenschappelijke webstek voor het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie is gegroeid vanuit de jarenlange samenwerking en vanuit het toekomstperspectief op een nog intensere ontplooiing van gemeenschappelijke projecten. Op 2 september kan in de leeszaal van het Stadsarchief de website worden geraadpleegd. Let wel, dit is een aanzet. De website zal in de loop van de komende maanden zeker nog groeien en een zeer dynamische evolutie vertonen. Een website is immers nooit af. De website van het Stadsarchief vindt u onder de website van de Stad Gent: https://www.gent.be en kies in het snelkeuzemenu voor Stadsarchief.

Vanzelfsprekend is voor beide diensten een algemeen overzicht van de werking voorzien. De informatie over de respectieve vriendenkringen kan vanop de website worden geraadpleegd, hetzij direct voor het Stadsarchief - t Archief-Gent on Files vzw (GOF) - , hetzij via de link naar de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie (GVSA) voor de Dienst Stadsarcheologie (https://www.geocities.com/gvsaweb).

Specifiek voor de Dienst Stadsarcheologie wordt een overzicht geboden van de lopende projecten, waaronder bijvoorbeeld de opgravingen in het Gravensteen. Dit zal een zeer dynamisch onderdeel van de website zijn, gezien het grote aantal en het steeds wisselende scala aan projecten. In het vooruitzicht wordt de integrale koppeling gesteld van de Steneninventaris, met het overzicht van de middeleeuwse Stenen in Gent.

Beide diensten werken aan gemeenschappelijke projecten die op de website worden voorgesteld, zoals het project rond de geschiedenis van de bouw van het Nieuw Kasteel, ook wel bekend als Spanjaardenkasteel. Of het project rond Huizenonderzoek, waar de methodiek online kan gevolgd worden via één specifiek voorbeeld, namelijk de restauratie van het huis De Spiegel op het Goudenleeuwplein 1-2 in Gent.

Momenteel is de site van het Stadsarchief het meest uitgebouwd. Een greep uit het aanbod:


* er is een discussieforum waar virtuele tijdreizigers commentaar kwijt kunnen over diverse onderwerpen.


* er is een elektronische nieuwsbrief waar enkele lopende projecten uit het Stadsarchief worden aangekaart en uit de doeken gedaan.


* er is een voorstelling van de vriendenkring van het Stadsarchief.
Meer specifiek is de website een instrument om op een andere manier in de diverse verzamelingen van het Stadsarchief te gaan zoeken.

Allereerst is er de online-databank van Dulle Griet, die dagelijks zal worden bijgewerkt. Dulle Griet bevat alle beschrijvingen van archiefstukken, fotos, prenten, boeken enz. - in zoverre ze al ingevoerd zijn in de computer natuurlijk. In de toekomst zal hieraan ook beeldmateriaal worden gekoppeld.

Daarenboven is de volledige Archiefgids van het oud archief gescand en in de vorm van een databank beschikbaar. Het zoeken hierin kan gericht gebeuren via een zoekscherm maar evengoed vanuit een aantal gescande kaarten.

Enkele kaarten bieden toegang tot de verzamelingen: het plan van 1534, een plan van de Gentse waterwegen omstreeks 1780 en het plan van Saurel uit het midden van de 19de eeuw. Het aanklikken van objecten op deze kaarten brengt de bezoeker van de website meteen naar de juiste plek in Archiefgids of in Historie op Perkament waar sprake is over dit specifieke item.

Informatie

Stadsarchief, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, tel. (09)225 32 53 en (09)225 71 53, fax (09)233 11 58, e-mail stadsarchief@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

Deel: ' Stadsarchief en Stadsarcheologie samen op webstek stad Gent '
Lees ook