Gemeente Amersfoort


21 april 1999

Stadsbank Amersfoort gaat op in Stadsbank Midden-Nederland

Als de gemeenteraden van Hilversum en Amersfoort akkoord gaan, fuseren de Stadsbank en de Volkskredietbank uit deze plaatsen tot Stadsbank Midden-Nederland. Voor de Stadsbank Amersfoort is dit de beste manier om het voortbestaan te waarborgen.

Uit onderzoek naar de bedrijfseconomische en financiële situatie van de Stadsbank blijkt dat het voor de toekomst verstandig is te fuseren. De Stadsbank is een 'sociale' kredietbank zonder winstoogmerk. Bij de Stadsbank worden wel gewone leningen verstrekt zoals bij andere banken. Maar de winst die daarop wordt gemaakt, wordt gebruikt om sociale leningen te kunnen verstrekken aan de minima. Verder biedt de Stadsbank hulp aan mensen met problematische schulden.

Met haar werk bestrijkt de huidige Stadsbank naast Amersfoort nog 21 omliggende gemeenten. Dit gebied en de huidige omzet zijn te klein om de taken ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.Daarvoor zijn nodig een kredietportefeuille van boven de 25 miljoen gulden en een werkingsgebied van tenminste 1 miljoen inwoners. De keuze is gevallen op de Volkskredietbank Hilversum, omdat de Hilversumse organisatie het beste voldoet aan de wensen die Amersfoort heeft bij het functioneren van een Stadsbank.

Na de fusie blijft het kantoor aan de Hellestraat gewoon bestaan. Klanten uit Amersfoort en de regio kunnen daar ook na 1 juli 1999 terecht voor advies, leningen, schuldregelingen en schuldhulpverlening. Voor hen verandert er eigenlijk niets. Het personeel van de Stadsbank komt in dienst van de Stichting Volkskredietbank Hilversum. De overgang van het personeel en de arbeidsvoorwaarden worden geregeld volgens het sociaal plan van de gemeente Amersfoort.

Meldpunt buiten fusie
In 1998 zijn in Amersfoort twee extra instrumenten voor schuldhulpverlening ingevoerd: het Meldpunt voorkoming schuldproblemen en het schuldsaneringsfonds. Het doel van het Meldpunt is mensen met financiële problemen in een eerder stadium te bereiken. Hoe lager de schuld, hoe makkelijker namelijk een oplossing kan worden gevonden. Het Schuldsaneringsfonds kan uitkomst bieden, als problematische schuldsituaties niet meer volgens de gebruikelijke regels kunnen worden opgelost. Deze twee schuldhulpverleningsinstrumenten vallen niet onder de regeling voor schuldhulpverlening van de Stadsbank Midden-Nederland. Daarom worden deze instrumenten buiten de bedrijfsfusie gehouden. Voor Amersfoortse burgers blijven daarmee de extra mogelijkheden op schuldhulpverleningsgebied open staan.

Deel: ' Stadsbank Amersfoort gaat op in Stadsbank Midden-Nederland '
Lees ook