PERSBERICHT - 27 MEI 1999

Onderzoek van Toerisme en Recreatie AVN wijst uit:

Stadsbewoner gaat het liefst
op het platteland met vakantie

Vanuit stedelijke gebieden worden er jaarlijks door Nederlanders 51 miljoen dagtochten en 4.8 miljoen vakanties naar het landelijk gebied in eigen land ondernomen. Dit genereert een bedrag van 1,6 miljard gulden. De belangrijkste reden om het landelijk gebied te bezoeken is rust, ruimte en ontspanning.

Dagjesmensen ergeren zich het meest aan zwerfvuil, verkeer en drukte terwijl vakantiegangers in landelijke gebieden zich voornamelijk ergeren aan het gedrag van mensen rond de accommodatie, vervuiling, opdringerigheid en slechte service.

Als aandachtspunten geven respondenten aan veel waarde te hechten aan het beperken van zwerfvuil, het goed onderhouden van het landschap, geen omgevingslawaai, voldoende wandel- en fietspaden, goede parkeervoorzieningen en bezienswaardigheden als musea, kastelen, molens en kleine dorpjes.

Dit zijn een aantal bevindingen uit het rapport ‘Toerisme en recreatie in het landelijk gebied – een marktverkenning’ dat in opdracht van Toerisme & Recreatie AVN is opgesteld door WVB-Marketing Adviezen en het Landbouw Economisch Instituut.

Bestedingen
Het totaal aantal binnenlandse vakanties vanuit stedelijke gebieden steeg van 4,6 miljoen in 1991 naar 7,4 miljoen in 1996. Hierbij is het landelijk gebied met 4,8 miljoen vakanties (64%) veruit het populairst. De vakantiebestedingen in het landelijk gebied bedragen ƒ1.1 miljard.

Vanuit de stedelijke gebieden werden er in 1996 378 miljoen dagtochten gehouden, waarvan het merendeel (79% of 297 miljoen) de eigen of een andere stad als bestemming heeft en 13% (51 miljoen) het landelijk gebied. De bestedingen van dagtochten in het landelijk gebied bedragen 535,5 miljoen gulden per jaar. Hoofdactiviteiten tijdens dagtochten in het landelijk gebied zijn wandelen en fietsen.

Aantrekkelijke accommodatievormen anders dan het traditionele hotel, het bungalowpark of de camping zijn onder meer forten, kastelen, oude landelijke hotels, schepen en herbergen.

Ook vindt een meerderheid van de respondenten een bezoek en een overnachting op de boerderij aantrekkelijk.

Ergernissen
Tot meest voorkomende ergernissen in het landelijk gebied onder dagjesmensen behoren afval en zwerfvuil, drukte, teveel mensen en verkeer. Bij verblijfstoeristen hebben deze irritaties veelal betrekking op drukte, het gedrag van mede-toeristen rond de accommodatie vervuilen/opdringerigheid/luidruchtigheid) en het serviceniveau.

Om het landelijk gebied nog aantrekkelijker te maken verlangt de consument een goed onderhouden landschap zonder omgevingslawaai, de aanwezigheid van voldoende wandel- en fietspaden en een goede bereikbaarheid met voldoende parkeervoorzieningen.

Het onderzoek richt zich op dagtochten en vakanties van inwoners van stedelijke gebieden, die 40% van de Nederlandse bevolking omvat (6,1 miljoen mensen). Het rapport is te koop voor ƒ100,- bij Toerisme & Recreatie AVN, tel: 071 – 560 3908.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Toerisme & Recreatie AVN, Bert Wijker, tel: 071 – 560 5983 of Marcel Baltus, tel: 071 – 560 59 76 of mobiel 06-51830155.

Deel: ' Stadsbewoner gaat liefst op platteland met vakantie '
Lees ook