Programmabureau Advies Overheid.nl

Stadsdeel Amsterdam-Centrum stelt online klantenpanel in

Sinds enige tijd beschikt het stadsdeel Amsterdam-Centrum over een eigen online klantenpanel, het CentrumPanel. Het panel zal periodiek haar mening geven over de website van het stadsdeel en over allerlei andere zaken die spelen binnen het stadsdeel, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke kwesties.

Met behulp van het onderzoeksbureau Netpanel zijn de leden voor het CentrumPanel geworven onder de bewoners en gebruikers van het stadsdeel. De werving verliep via de website en via de reguliere publicaties. Het panel bestaat momenteel uit circa 250 leden en zal regelmatig worden ververst. Het panel bevat een redelijke doorsnede van de bewoners en gebruikers van het stadsdeel, met uitzondering van de groep van 65 jaar en ouder. Blijkbaar heeft deze groep nog steeds weinig toegang tot internet.

Beoordeling website
De eerste keer dat het panel is gebruikt, was voor een onderzoek naar de beoordeling van de website van het stadsdeel, www.centrum.amsterdam.nl. Uit het onderzoek komt naar voren dat de site overzichtelijk, helder en duidelijk is. De aangeboden informatie vindt men nuttig en de navigatie duidelijk, overzichtelijk, helder en snel. Ook het gebruiksgemak van de site wordt als goed beoordeeld. Er is daarentegen kritiek op de vormgeving die men als saai en eentonig betitelt. De webredactie is tevreden met het onderzoek en werkt er hard aan om de website verder te verbeteren. Zo zal de homepage medio 2003 aangepast worden. Ook zal de informatievoorziening op een aantal punten verbeterd worden.

Meer informatie
Wie meer wil weten over de samenstelling en het gebruik van een online klantenpanel, kan contact opnemen met Danil de Voogt, webmanager van stadsdeel Amsterdam-Centrum. Telefoon 020-5524397, mail dvoogt@centrum.amsterdam.nl.
(Bericht Stadsdeel Centrum Amsterdam)

www.ictu.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadsdeel Amsterdam-Centrum stelt online klantenpanel in '
Lees ook