Dienst Binnenstad Amsterdam


Stadsdeel Amsterdam-Centrum gaat extra handhaven

Augustus terassenmaand: Stadsdeel Amsterdam-Centrum gaat extra handhaven

Stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der Stoel heeft besloten in de maand augustus extra mensen in te zetten bij het handhaven van de regels voor terrassen.

Dit betekent dat er extra capaciteit wordt ingezet op het controleren van illegale terrassen, de grootte van de terrassen en de openingstijden. Terrassen moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

het horecabedrijf moet voor het terras een vergunning hebben

het terras mag niet groter zijn dan in de vergunning staat aangegeven

bij tropisch weer (te bepalen door de Milieudienst) mogen terrassen ruimer staan en mogen zaken zonder vergunning toch een terrasje plaatsen, alleen niet in de straten die uitgesloten zijn.

Deze maatregel past in de afspraken uit het programakkoord. Van der Stoel is van mening dat gedogen onwenselijk is. Deze opvatting resulteert in minder waarschuwen en gedogen en meer handhaven.

Over deze actie is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van horeca-ondernemers in de binnenstad (de KHN).

Publicatiedatum: 29 juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadsdeel Amsterdam-Centrum treedt op tegen illegale terrassen '
Lees ook