Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


Stadsdeel De Baarsjes krijgt co-financiering van Europees subsidieprogramma voor sociale vernieuwingsprojecten
De Baarsjes begint deze zomer met de bouw van Kinder-Service-Centrum Vespucci en met de realisatie van deelprojecten in Orteliusbuurt Noord. De deelprojecten bestaan onder andere uit: de samenvoeging van tien woningen tot vijf woon/werkruimten, conflictoplossing tussen buren, ondersteuning van kleine locale ondernemers en huis-aan-huis-gesprekken over sociale behoeften.

Kinder-Service-Centrum Vespucci

De kinderopvang in De Baarsjes krijgt een flinke uitbreiding. Er komt een Kinder-Service-Centrum die wordt gevestigd in acht lege panden op de hoek Cabralstraat, Vespuccistraat en Bartolomeus Diazstraat. De verbouwing start eind augustus en moet eind 2002 zijn afgerond. Babys en kinderen tot twaalf jaar kunnen hier dan terecht. In totaal zijn er bijna zestig plaatsen. Bijzonder is dat het centrum ook flexibele kinderopvang biedt voor werkzoekende ouders. Ouders kunnen hun kinderen dan op wisselende tijden brengen, zodat ze deel kunnen nemen aan scholingstrajecten. Naast kinderopvang biedt het Kinder-Service-Centrum ook een informatiebalie voor scholing en werk, een lokaal waarin cursussen worden gegeven, zoals taal- en computercursussen, en gesubsidieerde banen en opleidingsplaatsen voor werkzoekenden uit de buurt.

Verbeteringen in Orteliusbuurt Noord

Dit project verbetert het leef- en werkklimaat, de sociaal-economische, de maatschappelijke positie en de veiligheid van bewoners in Orteliusbuurt Noord. De volgende deelprojecten moeten deze verbeteringen realiseren:


* Woon/werkruimten
Tien woningen in Orteliusbuurt Noord zullen samengevoegd worden tot vijf woon/werkruimten. De ruimte zal ongeveer 120 m2 bedragen, waarvan de ene helft bestemd is voor wonen en de andere helft voor werken. De huizen zullen in 2008 klaar zijn.


* Buurtbemiddeling
Stichting Welzijn De Baarsjes start in nauwe samenwerking met het Wijkcentrum Admiralen- en Postjesbuurt en stadsdeel De Baarsjes in september met het project buurtbemiddeling. Dit project heeft als doelstelling dat buren hun onderlinge conflicten zelf (leren) oplossen.


* Ondersteuning locale ondernemers
Alle bedrijven in de Orteliusbuurt Noord worden in juni door een wijkconsulent ondernemerschap benaderd. Tijdens deze bezoeken wordt onderzocht op welke gebieden ondersteuning gewenst of noodzakelijk is en daarna zal die ondersteuning, waar mogelijk, worden geleverd.


* Huisbezoeken
In september start een team met huisbezoeken. Zij zullen inventariseren en hulp geven aan bewoners van de Orteliusbuurt Noord. Deze huisbezoeken moeten leiden tot een beter aanbod van voorzieningen en activiteiten. Voor complexe hulp wordt een backofficeteam samengesteld waarin het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Wijkpost voor Ouderen, Volwassenenwerk van de Stichting Welzijn De Baarsjes, het Opbouwwerk, de Sociale Dienst en de Sociaal Raadslieden zijn vertegenwoordigd.

Urban 2

Urban 2 is een Europees subsidieprogramma met als doel: economische en sociale ontwikkeling van bestaande inovatieve projecten en intitiatieven binnen gemeenten. In totaal bedragen de twee projecten
1,5 miljoen euro, waarvan Urban 2 éénderde subsidieert. © Stadsdeel De Baarsjes - 12/06/2002

Deel: ' Stadsdeel De Baarsjes krijgt co-financiering van Europees subsidiepr.. '
Lees ook