Deelgemeente slotervaart Amsterdam


Stadsdeelbestuur reageert op bewonersmanifest

Het Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties Westelijke Tuinsteden (SBWT) bundelt de krachten van bewoners die te maken hebben met de stedelijke vernieuwing.

In Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer, Bos en Lommer en Slotervaart/Overtoomse Veld zijn diverse stedelijke vernieuwingsprojecten in uitvoering.

Bewoners uit de Westelijke Tuinsteden hebben tijdens een bijeenkomst op 9 november 2002 ervaringen uitgewisseld. Dit heeft geresulteerd in een Manifest voor Stedelijke Vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden dat de bewoners hebben aangeboden aan alle organisaties die werken aan de stedelijke vernieuwing.

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van dit Manifest. Hieronder volgt integraal de reactie van het Dagelijks Bestuur.

Amsterdam, 3 maart 2003

Beste opstellers van het bewonersmanifest,

Wij, leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld, willen u met deze brief laten weten dat wij het Manifest voor Stedelijke Vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden hebben ontvangen. De boodschap in het Manifest is bij ons duidelijk overgekomen. Uw zorg ten aanzien van uw woning en de omgeving heeft ons begrip en de signalen die u afgeeft nemen wij serieus.

We waarderen het dat u als bewoners gezamenlijk de gang van zaken rond de stedelijke vernieuwing heeft geëvalueerd en de aandachtspunten op schrift heeft gesteld. Deze informatie is voor ons van belang om te weten hoe wij het proces beter vorm kunnen geven en u hier beter over kunnen informeren. We stellen deze inbreng bijzonder op prijs. Het stadsdeel staat open voor ideeën om het proces voor u helderder en acceptabeler te maken. We willen graag in de komende periode het contact met bewoners uitbreiden en intensiveren, onder andere met behulp van een informatiebus.

Ten aanzien van de aandachtspunten die u in het Manifest weergeeft, willen wij graag in overleg met u, bekijken op welke punten het stadsdeel een bijdrage kan leveren om de situatie te verbeteren. Twee punten waaraan wij als stadsdeel al werken willen wij er vast uitlichten: het herhuisvestingsdraaiboek en het sociaal investeringsplan: ´Investeren in Mensen´.

Net als u vinden wij de herhuisvesting bij stedelijke vernieuwing enorm belangrijk. U vraagt om duidelijkheid en zorgvuldigheid. Het stadsdeel heeft hiervoor een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek koppelt de sloop van woningen aan nieuwbouw elders. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoners van de te slopen woningen. Voordat er gesloopt wordt, moet er vervangende huisvesting geregeld zijn voor de bewoners. Soms betekent dat eerst bouwen en dan slopen.

U geeft ook aan dat de sociale vernieuwing in gang moet worden gezet alvorens fysieke ingrepen te doen. Op tal van terreinen zijn al concrete sociale investeringen in onze buurt gedaan. Het project ´Investeren in Mensen´ is daar het meest expliciete voorbeeld van. De uitvoering van dit project is gestart in 2000 in de wijk Overtoomse Veld Noord. De aanpak is persoonlijk. Bewonersadviseurs gaan bij de mensen thuis op bezoek. De bewoners kunnen aangeven welke mogelijkheden zij hebben ter verbetering van hun situatie op het terrein van ondersteuning bij onderwijs, opvoeding, werk en inkomen. Voorzieningen hiervoor worden geboden in samenwerking met andere partijen. Dit project verloopt succesvol. Er zijn tot nu toe 150 huishoudens bezocht en geholpen. Het stadsdeel wil dit project uitbreiden, om te beginnen naar heel Overtoomse Veld.

We willen benadrukken dat stedelijke vernieuwing bedoeld is om de leefbaarheid in het stadsdeel te verbeteren. Tot besluit willen wij u uitnodigen om met ons in gesprek te blijven over hoe we het proces op een manier kunnen aanpakken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur

Henk Goettsch

Liesbeth Stricker

Harro Hoogerwerf

Meer informatie

Wilt u meer informatie over stedelijke vernieuwing in ons stadsdeel, dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Stedelijke Vernieuwing via telefoonnummer 020 7996 550 of op de website kijken: www.slotervaart.nl

Wilt u reageren? Dat kan:

* E-mail: redactie@slotervaart.nl

* Telefoon: 020 7996 550

* Adres: Stadsdeel Slotervaart, t.a.v. het Dagelijks Bestuur, Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam.

Stadsdeel Slotervaart / Overtoomse Veld - 6 maart 2003 ^

Deel: ' Stadsdeelbestuur Slotervaart reageert op bewonersmanifest '
Lees ook