Gemeente Apeldoorn


Stadsforum Economische visie
Op 4 oktober a.s. is het derde stadsforum in de Burgerzaal van het Stadhuis. Dit gaat over de economische visie. De vraag Hoe moet Apeldoorn zich in de komende twintig jaar in economisch opzicht ontwikkelen? staat op deze avondcentraal. De discussie- avond is voor iedereen toegankelijk en begint om 19.30 uur.

De gemeente Apeldoorn is gestart met het ontwikkelen van een strategische visie. Onder de titel Apeldoorn Goed bekeken. Een visie op 2020. wordt samen met iedereen die Apeldoorn een warm hart toedraagt een visie op de toekomst van Apeldoorn ontwikkeld. De ontwikkeling van een strategische visie is in een paar themas onderverdeeld. Al eerder werd er gesproken over een visie op de Ruimtelijke ontwikkeling van Apeldoorn. Op 4 oktober a.s. staat de economische ontwikkeling van Apeldoorn centraal. In oktober zal er nog gesproken worden over de ontwikkeling van de sociale structuur van Apeldoorn in de komende twintig jaar.

Vóór de stadsforumavond over de economische ontwikkeling is een enquête gehouden waarin geënquêteerden hun mening konden geven over een aantal stellingen. Het resultaat van de enquête is een soort eindbeeld van hoe Apeldoorn zich economisch zou moeten ontwikkelen. De uitkomsten van de enquête konden leiden tot een keuze uit drie richtingen waarin Apeldoorn zich zou kunnen ontwikkelen, te weten: Veelzijdig Apeldoorn, Innovatief Apeldoorn en Ontmoetingsplaats Apeldoorn. Deze richtingen worden op 4 oktober nog eens besproken het een zogenoemd stadsforum (panel van vaste deskundigen die een uiteindelijk advies over een strategische visie aan de raad zullen voorleggen). Uiteraard kunnen alle aanwezigen tijdens deze avond ook meepraten over het onderwerp.


------------------------------------
Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij ing. R. Scholten, woordvoerder van de Gemeente Apeldoorn. Dhr. Scholten is bereikbaar op nummer (055) 580 13 63 of (06) 51 52 64 57.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Stadsforum Economische visie Apeldoorn '
Lees ook