Programmabureau Advies Overheid.nl

Stadsgids Breda nu ook op internet

Sinds enige weken is de Bredase Stadsgids ook te raadplegen op deze website. Onder de rubriek Breda in het hoofdmenu zijn nu ook de adressen en telefoonnummers van verenigingen en instellingen in de stad terug te vinden.
Door het ook digitaal toegankelijk maken van deze informatie wil de gemeente extra dienstverlening bieden aan de Bredase burger.

De Stadsgids is een uitgave van Wegener Suurland Falkplan BV in samenwerking met de gemeente Breda. Elk jaar wordt dit boekje met adressen en wetenswaardigheden over openbare voorzieningen, instellingen, verenigingsleven en bedrijfsleven in Breda huis aan huis verspreid. Nu is er dus ook een digitale versie (inclusief zoekmogelijkheden). Overigens is niet alles uit het boekje overgenomen op de website. Langere stukken tekst en advertenties zijn weggelaten.

Het bijhouden van de gegevens in de digitale Stadsgids gebeurt door Wegener Suurland. Het is de bedoeling dat de gegevens een keer per kwartaal geactualiseerd worden. Wanneer gegevens niet meer kloppen, kunnen verenigingen en instellingen dat vanaf de website rechtstreeks per e-mail doorgeven aan deze uitgeverij.

Tegelijk met het plaatsen van de Bredase Stadsgids zijn nog enkele andere wijzigingen op de gemeentelijke website doorgevoerd. Zo is de startknop op de homepage vervallen en is nu het hoofdmenu aan de linkerkant meteen zichtbaar. Ook de zoekmachine is gewijzigd: in plaats van twee zoekschermpjes is er nu nog maar n, met de mogelijkheid om -als men dat wil - meer verfijnd te zoeken op de site. Eerder werd al een digitale presentatie van de stad aan de site toegevoegd. Deze is ook terug te vinden onder de rubriek Breda in de subrubriek Stad met karakter.

www.ictu.nl

Deel: ' Stadsgids Breda nu ook op internet '
Lees ook