Gemeente Stadskanaal

Gemeente hoofdsponsor bij de restauratie van oude brandweerwagen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stadskanaal heeft besloten één van de hoofdsponsors te worden bij het project van de brandweer om een oude brandweerauto in originele staat terug te brengen.

Het gaat om een Ford F5 uit 1951, een gecombineerde tankautospuit met hoge en lage druk. Deze brandweerauto heeft van 1951 tot 1971 dienst gedaan in de toenmalige gemeente Onstwedde. De leden hebben de Stichting BAS (BrandweerAuto Stadskanaal) opgericht om deze brandweerauto weer volledig te kunnen restaureren. De bedoeling is om deze brandweerwagen tentoon te stellen op exposities en open dagen.

Het restaureren van de brandweerwagen kost ongeveer Fl. 40.000,00. Dit bedrag moet via sponsoring opgebracht worden. De stichting BAS heeft gekozen voor drie verschillende vormen van sponsoring, afhankelijk van het bedrag dat sponsoren willen storten. Hoofdsponsor is iemand, wanneer deze persoon (bedrijf) een geldelijke bijdrage levert vanaf Fl. 2.500,00.

Met de sponsoring van deze brandweerauto wil de Gemeente Stadskanaal bijdragen aan het realiseren van een stukje cultuurhistorie. Bovendien wil het college op deze manier haar waardering tonen aan de vrijwilligers, waaruit de brandweer in de Gemeente Stadskanaal geheel bestaat.

Als tegenprestatie kan iedereen die zich aanmeldt als hoofdsponsor tweemaal een beroep doen op deze brandweerauto, onder begeleiding.

Deel: ' Stadskanaal hoofdsponsor restauratie brandweerwagen '
Lees ook