Gemeente Stadskanaal

Peuterspeelzaalwerk 1999

In het kader van het peuterspeelzaalwerk 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voor een aantal zaken geld beschikbaar te stellen.
Zo wordt Fl.6.064,00 beschikbaar gesteld voor een structurele uitbreiding van de capaciteit van peuterspeelzaal 'De Stobbe' in Musselkanaal. Eerder was al een incidentele subsidie toegekend voor een tijdelijke uitbreiding, omdat er een lange wachtlijst bestond. Om er nu voor te zorgen dat deze wachtlijstproblematiek niet opnieuw ontstaat is besloten de extra groep te continueren. Met ingang van 1 januari 1999 zal de peuterspeelzaal structureel met vier groepen peuters draaien.

Voor de uitvoering van het project `Opstapje' Stadskanaal wordt Fl.43.358,00 aan de Stichting Welstad beschikbaar gesteld. Dit project, dat eerder met veel succes liep van 1996 tot en met 1998, is een opvoedingsondersteuningsproject voor peuters en hun ouders.

Tenslotte wordt Fl. 2.861,00 beschikbaar gesteld aan de Stichting Welstad voor de organisatie van een cursus 'Observatie' voor peuterspeelzaalleidsters.

Deze cursus, die is ontwikkeld door Onderwijsvoorrang Drenthe, is bedoeld om ontwikkelingsachterstanden tijdig te leren herkennen. Het vergroten van de vaardigheden van peuterspeelzaalleidsters op dit gebied is zinvol om achterstanden effectief te kunnen aanpakken. Alle peuterspeelzalen zullen aan deze cursus deelnemen.

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad, verschijnt maandelijks als middenkatern in het blad "Stadsjournaal".

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Deel: ' Stadskanaal subsidieert peuterspeelzaalwerk structureel '
Lees ook