Gemeente Den Haag


28 juni 1999

Stadspenning voor ds. Wilzing

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadspenning toegekend aan ds. A.J. Wilzing.

Dominee Albert Jan Wilzing is dit jaar 25 jaar predikant in de Haagse binnenstad en Schilderswijk. In deze periode heeft hij zich onderscheiden door recht te doen aan mensen in de marge en die buiten de boot zijn gevallen. Het maakte hem niet uit of het een niet-gelovige of buiten zijn kerkgemeente wonende persoon was. Ooit mobiliseerde hij zijn kerkgemeente om Koerden en een groep mensen uit Iran in de Lucaskerk aan het Om en Bij onderdak te bieden. De Lucaskerk is mede door zijn enthousiasme en overredingskracht gebouwd. Verder was hij zes jaar leider van een gespreksgroep tussen Hindoes en Christenen. Sinds 1990 is hij bestuurslid van de Kesslerstichting en in maart 1998 werd hij waarnemend voorzitter ervan.

Voorts had dominee Wilzing een groot aandeel in de vernieuwing van 'Hervormd Den Haag', waarvan hij negen jaar hoofdredacteur was. Hij maakte er een krant van met een open karakter, prettig leesbaar en van goede journalistieke kwaliteit. Tijdens zijn lidmaatschap van de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk was hij een warm pleitbezorger voor aandacht voor achterstandswijken in de grote steden. Dominee Wilzing is ook lid geweest van de radio-adviescommissie van de IKON. Deze functie stelde hem in staat het thema van rechteloosheid op een vernieuwende wijze ter sprake te brengen in programma's als 'De Andere Wereld van Zondagmorgen'.

Burgemeester W.J. Deetman van Den Haag reikt de Stadspenning aan dominee Wilzing uit op zondag 27 juni a.s. na de dienst van 10.00 uur in de Lucaskerk aan het Om en Bij 2 in Den Haag. Dit geschiedt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Wilzing.

Deel: ' Stadspenning Den Haag voor ds. Wilzing '
Lees ook