Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-04-08: Stadspenning voor Ruud van der Meer

Het College van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadspenning toegekend aan de heer Rudolf Cornelis Adrianus van der Meer, als blijk van grote waardering voor zijn belangrijke verdiensten voor de Haagse samenleving en de culturele sector.

De heer Van der Meer heeft vanaf 1957 met grote toewijding en veel enthousiasme jonge mensen gestimuleerd tot muziekbeoefening op een zo hoog mogelijk niveau. Met dit doel richtte hij in 1969 het Prinses Christina Concours op en leidde het vanaf die tijd. Vanaf 1999 was Ruud van der Meer tevens directeur van de Stichting Animato. Deze stichting ondersteunt en begeleidt jong (top)talent.

De getalenteerde musicus, dirigent en docent heeft door zijn organisatorische talent en capaciteiten als fondsenwerver, het Concours kunnen laten groeien van een hobby naast zijn internationale zangcarriere tot een concours met een toonaangevende en leidende rol. De heer Van der Meer heeft wegens zijn verdiensten eerder de Cultuurpenning van de stad Den Haag ontvangen en is ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ter gelegenheid van zijn naderende afscheid, door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zal wethouder Louise Engering van Financiën en Cultuur de Stadspenning uitreiken aan de heer Van der Meer.

Dit geschiedt op zondag 8 april a.s. om 15.40 uur tijdens de nationale finale van het Prinses Christina Concours.

last update: 10 april 2001 ;pag.: 6727; auteur: 112 10 april 2001 - pag. 6727 - 112

Deel: ' Stadspenning Den Haag voor musicus Ruud van der Meer '
Lees ook