Gemeente Den Haag


21 december 1999

Stadspenning voor de heer A. Knoester

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadspenning toegekend aan de heer A. Knoester.

De heer Arend Knoester heeft zich gedurende de afgelopen veertien jaar op basis van vrijwilligheid zeer verdienstelijk gemaakt voor de Stichting Gered Gereedschap. Deze stichting, waarvan de heer Knoester mede-oprichter en oud-voorzitter is, zamelt oud gereedschap in, knapt deze op en stelt deze beschikbaar aan organisaties in ontwikkelingslanden. Zo zijn onder de bezielende leiding van de heer Knoester tientallen projecten gereed gekomen en verscheept naar o.a. Nicaragua, Zambia, Sierre Leone, Oeganda, Zimbabwe, Malie, Burkina Faso en Ghana.

Verder heeft de heer Knoester in de periode van 1961 tot 1995 zich ingezet voor vakbondswerk. Zo was hij lid van de Bondraad van de Bouw- en Houtbond FNV, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond afdeling Den Haag en Kamerlid van de Bouw- en Houtbond FNV afdeling Den Haag. Hiervoor kreeg hij de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Thans is hij ook als vrijwilliger actief in een verpleeghuis.

Wethouder P.M.M. (Pierre) Heijnen van Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid reikt de heer Knoester de Stadspenning uit. Dit geschiedt ter gelegenheid van de Kerstbijeenkomst van de Stichting Gered Gereedschap, waarop de heer Knoester tevens zijn functie bij de stichting beëindigd. Dit geschiedt op woensdag 22 december a.s. om 12.30 uur in het Wijk- en Dienstencentrum Vrederust aan de Wolweversgaarde 178 in Den Haag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadspenning Den Haag voor verzamelaar Knoester '
Lees ook