Gemeente Den Haag


7 december 1999

Stadsspeld voor echtpaar Van Baarle

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadsspeld toegekend aan mevrouw C.J.A. van Baarle-Stoelwinder en de heer H. van Baarle.

Mevrouw Christina Johanna Andriana van Baarle-Stoelwinder (65) maakt zich al twaalf jaar verdienstelijk als vrijwilligster voor de kledingwinkel van het Leger des Heils in Loosduinen. Haar man, Hendrik van Baarle (69), doet dit werk negentien jaar, eveneens op basis van vrijwilligheid. Zij waren actief betrokken bij de kledingverkoop en zorgden ervoor dat de ingezamelde kleding schoon en in goede staat werd aangeboden. Mevrouw en de heer Van Baarle verrichtten hun werk met veel enthousiasme en grote toewijding. Vanwege de gevorderde leeftijd hebben zij besloten hun functie te beëindigen.

Het gemeenteraadslid mevrouw L.E. (Lilian) Calender (VVD) reikt de Stadsspelden aan mevrouw en de heer Van Baarle uit op woensdag 8 december a.s. om 11.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Pisuissestraat (tegenover de tramhalte) in Den Haag. Dit geschiedt tijdens een bijeenkomst waarop het echtpaar Van Baarle officieel hun functies neerleggen en afscheid nemen van hun klantenkring.

Deel: ' Stadsspeld gemeente Den Haag voor echtpaar Van Baarle '
Lees ook