Gemeente Oosterhout

Stadssymposium verkeersveiligheid

Momenteel werkt de gemeente Oosterhout aan het opstellen van een nieuw verkeersveiligheidsplan. Bij de totstandkoming van dit plan wil het gemeentebestuur de bewoners van Oosterhout en de kerkdorpen nauw betrekken. Iedereen uit Oosterhout en kerkdorpen moet de gelegenheid krijgen stil te staan bij de verkeersveiligheid in Oosterhout. Op diverse momenten zoekt de gemeente dit jaar contact met haar inwoners.

Eén van die momenten is op18 februari. Van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt in de raadzaal van het Oosterhoutse stadhuis een stadssymposium gehouden. Deze avond maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het opstellen van het nieuwe verkeersveiligheidsplan van de gemeente Oosterhout.

Het doel van deze avond is belangstellenden te informeren over hoe de informatie die tijdens de planvoorbereiding verkregen is vanuit diverse richtingen (zoals bewoners, scholen, landelijke richtlijnen) is vertaald in een aantal aandachtsrichtingen en projecten. Zijn de meningen van belanghebbenden goed vertaald? Moeten aandachtspunten nog worden bijgestuurd of uitgebreid?

In september vorig jaar is gestart met de werkzaamheden voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan op het gebied van de verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Het vooraf betrekken van bewoners, groeperingen en politieke partijen was van meet af aan een belangrijke uitgangspunt. Zo zijn onder andere diverse gesprekken gevoerd met bewoners, is er een actiemiddag georganiseerd om verkeersknelpunten te schouwen en is een aanvang gemaakt met een proefproject op een basisschool en een proefproject voor ouderen in de wijk Oosterheide.

Na het stadssymposium van morgen worden de bevindingen verwerkt in het concept-verkeersveiligheidsplan dat vervolgens de wettelijke inspraakprocedure zal doorlopen. In 2003 zal het uiteindelijke verkeersveiligheidsplan aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadssymposium verkeersveiligheid Oosterhout '
Lees ook