Gemeente Kampen

Stadsuitbreiding in zuid Kampen

De gemeente werkt aan een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Kampen. In het kader van de voorbereidingen voor deze wijk, is een Nota van uitgangspunten opgesteld. In deze nota zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd die bij de verdere uitwerking van de wijk als richtlijn zullen gelden. Om de mening van de Kampense bevolking te peilen, is een publiekssamenvatting van de Nota voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit vele geledingen van de bevolking van Kampen. De Nota van uitgangspunten is de basis voor het globale bestemmingsplan dat op dit moment voor de wijk wordt opgesteld. Dit plan komt naar verwachting in augustus ter beschikking voor de formele inspraak. Voor belangstellenden ligt het eindconcept van de Nota van uitgangspunten ter inzage bij het Informatiecentrum Kampen IJsselsterk, Oudestraat 164 in Kampen. De publiekssamenvatting van de nota en het verslag van de klankbordgroep zijn beschikbaar voor degenen die de resultaten van de eerste voorbereidingen nader willen bestuderen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadsuitbreiding in zuid Kampen '
Lees ook