Gemeente Eindhoven


Stadsvisie 2010 op 2 februari in de gemeenteraad

Nu de drie stadsgesprekken over een aantrekkelijk stadshart, een innovatief kenniscentrum en de sociale samenhang achter de rug zijn, is het slotwoord over de Stadsvisie 2010 aan de gemeenteraad. De raad kan in zijn vergadering van dinsdag 2 februari een weloverwogen besluit nemen, want de stad heeft volop gereageerd op een eerste voorzet voor een stadsvisie.

Burgemeester en wethouders hebben met grote belangstelling kennis genomen van de reacties uit de stadsgesprekken, de reacties van een aantal sleutelfiguren uit de stad en de reacties die zijn binnengekomen per post en via Internet. Na advies van de raadscommissie voor het Grotestedenbeleid paste het college het voorstel over een stadsvisie aan de gemeenteraad aan.

Programma's
Als de Stadsvisie tot het jaar 2010 is vastgesteld, is het vervolgens de vraag wat Eindhoven de komende vier jaar in het kader van het Grotestedenbeleid gaat doen. Met de drie speerpunten, een aantrekkelijk stadscentrum, een innovatief kenniscentrum en de sociale samenhang als uitgangspunten worden programma's uitgewerkt. Deze drie ontwikkelingsprogramma's moeten voor 1 juni 1999 bij minister van Boxtel liggen. Op basis van deze programma's wordt voor 1 september aanstaande het tweede convenant Grotestedenbeleid getekend (het eerste convenant dateert van 1 januari 1996). Voor het opstellen van die programma's wordt overleg gepleegd met buurten, woningcorporaties, bedrijfsleven, vakbeweging, zorgverzekeraars en welzijnsinstellingen. De hoofdlijnen van de drie programma's worden vervolgens op 7 april aanstaande gepresenteerd aan minister van Boxtel van het Grotestedenbeleid.

Raadsvergadering
De gemeenteraad bespreekt dus dinsdag 2 februari aanstaande vanaf 19.30 uur de Stadsvisie 2010. Omroep Eindhoven doet vanaf 20.15 uur verslag van de bijeenkomst, zodat u de beraadslagingen thuis kunt volgen. Natuurlijk bent u van harte welkom om de raadsvergadering in het Stadhuis vanaf de publieke tribune bij te wonen.

© 1999 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Stadsvisie 2010 in gemeenteraad Eindhoven '
Lees ook