Gemeente Tiel


Stadsvisie Toekomst van Tiel anno 2020

Alle deelnemers aan het werkatelier hebben het boekje 'Toekomst van Tiel' en het integrale Stadsvisie-rapport ontvangen.

De stadsvisie 'Toekomst van Tiel' is het eindproduct van een intensief proces dat de gemeente Tiel, onder begeleiding van het Amsterdamse Instituut voor Publiek en Politiek, met de bevolking van Tiel heeft doorlopen, om gezamenlijk ideeën en wensen te formuleren voor Tiel anno 2020. In schriftelijke en telefonsche enquêtes, in debatten en stadsbijeenkomsten en in de werkgroepen in het werkatelier hebben vele Tielenaren meer of minder intensief hun bijdrage geleverd.

Op 20 februari heeft de gemeenteraad op 20 februari jl. ingestemd met de stadsvisie. Op dit moment wordt gewerkt aan een zogenaamde Agenda voor de Toekomst. Hierin wordt de visie meer geconcretiseerd, zodat een prioritering in actiepunten mogelijk is.

Binnenkort verstuurt het Instituut voor Publiek en Politiek een vragenlijst aan alle betrokkenen van het interactieve proces in het kader van de evaluatie daarvan. Voor de zomer wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waarin de uitkomsten van de evaluatie worden gepresenteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadsvisie Toekomst van Tiel anno 2020 '
Lees ook