Gemeente Groningen

26
SEP
18.19

Nieuws

woensdag 26 september 2001

Stadswateren over zes jaar schoon

De komende zes jaar maken de gemeente, de provincie en de waterschappen Hunze & Aas en Noordzijlvest de verontreinigde stadswateren schoon. Ze gaan er de verontreinigde bagger opruimen, om te beginnen in oktober in het Reitdiep en het Balkgat. Daarna volgen onder andere: het Oosterhamrikkanaal, de vijvers van het Noorderplantsoen, het Oude Winschoterdiep, de Diepenring en het Verbindingskanaal. Het gaat in totaal om 330.000 m3 baggerslib. Ruim de helft daarvan is sterk verontreinigd. Hoofdoorzaak van de verontreiniging zijn lozing van ongezuiverd water, riooloverstort en scheepvaart- en stadsverkeer.
Het meest verontreinigde slib gaat naar de stortplaats Stainkoeln. De schoonmaakoperatie kost ruim veertig miljoen gulden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadswateren gemeente Groningen over zes jaar schoon '
Lees ook