Gemeente Tilburg


04-2-2000

Stadswinkel Noord officieel open

Tegelijkertijd start proefproject 'winkelen via Internet'

Vrijdag 4 februari heeft burgemeester J. Stekelenburg officieel de Stadswinkel Noord geopend. Tegelijkertijd gaf hij het startsein voor een proefproject 'winkelen via Internet' waarmee de gemeente Tilburg ook een, weliswaar nog zeer bescheiden, virtuele stadswinkel opent. Die virtuele stadswinkel is officieel open vanaf volgende week en is dan bereikbaar via www.tilburg.nl./stadhuis/winkel.

In de Stadswinkel Noord kan men terecht aan de balie Burgerzaken en Belastingen, Bouwen en Wonen en Arbeid, Inkomen en Scholing. De openingstijden van de stadswinkel in Tilburg Noord zijn maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 16.00 uur, donderdag van 08.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het adres is Brucknerlaan 20a. Het is de bedoeling dat op niet al te lange termijn op deze locatie ook een dependance van het Centrum voor Werk en Inkomen wordt gevestigd.

In de virtuele stadswinkel kan men terecht voor het bestellen en betalen van een aantal producten van Burgerzaken. Het gaat dan om uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie zoals een verklaring van Nederlanderschap, een bewijs van opneming in het persoonsregister, een uittreksel met vermelding van gezinssamenstelling, een uittreksel met vermelding van bewoners op adres en een bewijs van in leven zijn. Op korte termijn komen daar de producten van het Gemeentelijk Informatiecentrum bij. Deze online dientsverlening zal de komende jaren verder worden uitgebreid.

Met stadswinkels in Berkel-Enschot, Udenhout, Reeshof en Noord is het aanbod van gemeentelijke diensten overal in de stad nu compleet. De aloude 'winkel' in Stadskantoor 1 wordt nog verbouwd. Alle balies in de stad onderhouden uiteraard nauwe banden en zorgen voor een compleet informatieaanbod. Op het gebied van de publieksvoorlichting vindt er een integratie plaats tussen het Gemeentelijk Informatiecentrum en de stadswinkels. Zoals bekend is sinds 14 januari ook de Stads-VVV gevestigd in het Gemeentelijk Informatiecentrum.

Sinds april 1997, toen in de Reeshof in het Wijkcentrum Heyhoef de eerste stadswinkel de deuren opende, werkt de gemeente aan een voor de burgers eenvoudiger dienstverlening. Diensten dicht bij huis, korte wachttijden en snelle resultaten via een efficiënt computersysteem zijn de grondslagen voor een betere aanpak. In de stadswinkels kan men terecht voor de meeste gemeentelijke zaken, die eerst alleen in het centrum voorhanden waren. Paspoorten, rijbewijzen, geboorteaangiften, kwijtschelding en gemeentelijke belastingen zijn voorbeelden van zaken waarvoor men in de stadswinkels terecht kan. En daarbij: bouw- en woonvergunningen, aanvragen voor bijzondere bijstand, subjectsubsidie, huursubsidie en zaken als voorzieningen voor gehandicapten en algemene informatie.
In Stadskantoor 1 blijven de centrale registers en daar moet men heen voor zaken als uittreksels uit het geboorten-, huwelijks-, overlijdens- en echtscheidingsregister, aanvragen voor het Nederlanderschap, vestiging vanuit het buitenland en huwelijksaangiften.

Deel: ' Stadswinkel Noord officieel open '
Lees ook