Dienstenbond CNV

Staking bij Veronica Uitgeverij
27-03-2003

Persbericht

Vandaag dreigt een staking bgij Veronica, bedrijfsonderdeel Uitgeverij, door leden van de CNV Dienstenbond en collegabonden. De leden van de CNV Dienstenbond hebben hun vertrouwen in de directie opgezegd en willen
alleennog besprekingen voeren met het bestuur van Veronica. Daarop is niet ingegaan. De CNV Dienstenbond kan niet anders concluderen dan dat een staking onvermijdelijk is.
CNV Dienstenbond-bestuurder Martijn Donker: Onze leden maken zich ernstige zorgen. Wij hebben veelvuldig overleg gevoerd met de interim-directie maar uiteindelijk heeft het niets opgeleverd. Dat vertrouwen in hen is nu opgezegd. Een staking is nog de enige overgebleven mogelijkheid. Of het bestuur moet alsnog zorgen dat de eis wordt ingewilligd om in gesprek te gaan met de Veronica-medewerkers.

In de afgelopen weken heeft de CNV Dienstenbond, de grootste vakbond bij Veronica, veelvuldig overleg gevoerd met de interim-directie. Veel van onze leden meldden zich bij onze bond met hun zorgen over het voortbestaan van de onderneming. Op donderdag 13 maart 2003 had de CNV Dienstenbond afspraken gemaakt met de interim-directie die de continuïteit van de gehele onderneming zou waarborgen. Daardoor werd het vertrouwen van de leden van de CNV Dienstenbond in de interim-directie van Veronica weer enigszins hersteld.

In een artikel in de Telegraaf van afgelopen zaterdag gaf de interim-directie echter aan dat zij,indien nodig, bedrijfsonderdelen van Veronica zouden gaan verpanden of verkopen. Voorts bleek dat de voormalig financieel directeur, Jan Bruins, nog steeds als bevoegd bestuurder bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Dit is in strijd met de afspraken die de CNV Dienstenbond met Veronica had gemaakt.

De directie van Veronica heeft in een brief d.d. 25 maart 2003 aan de bonden getracht de zaken, op hun manier, recht te zetten. Uiteindelijk kwamen zij onvoldoende aan de eisen van de bonden tegemoet . Het meest schadelijke gevolg van die handelswijze is het wegvallen van het vertrouwen bij veel werknemers van Veronica.

De leden van de CNV Dienstenbond maken zich ernstige zorgen en zijn bij de eerste tekenen van een tegemoetkoming aan hun eis bereid de staking direct te stoppen. Overigens zal de staking Veronica geen financiele schade toebrengen.

De CNV Dienstenbond betreurt eerdere berichten uit onbekende bron, waaruit zou blijken dat er sprake is van een stammenstrijd tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Veronica. De CNV Dienstenbond en haar leden zijn van mening dat Veronica een multi-mediaal bedrijf moet blijven! Maar: dat moet wel gebeuren op een gezonde basis en met een directie die het vertrouwen van haar personeel geniet, aldus Martijn Donker.

Voor nadere informatie:

- Martijn Donker (bestuurder): tel. 06-20471879
- Steffe Bak (bestuurder): tel. 06-20471892
- Rina van der Werf (persvoorlichter): tel.06-20005272.

Deel: ' Staking bij Veronica Uitgeverij '
Lees ook