Gerechtshof Amsterdam


Gerechtshof te Amsterdam

P E R S B E R I C H T

Staking Radio Symfonie Orkest in Holland Festival niet verboden .

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 23 juni 1999 in het spoedappèl dat de bonden, FNV Kunsten Informatie en Media en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, hadden aangespannen tegen het Holland Festival beslist dat de bonden hun leden van het Radio Symfonie Orkest niet behoeven op te roepen op zaterdag 26 juni a.s. af te zien van de voorgenomen werkstaking bij het concert "Diva Dolorosa" in de Stadsschouwburg te Amsterdam.

De President van de rechtbank te Amsterdam had op 18 juni 1999 anders beslist.

Het hof heeft overwogen, dat de op zichzelf zwaarwegende belangen van het Holland Festival in dit geval uiteindelijk geen beperking op het grondrecht van staking rechtvaardigden, omdat zo'n beperking, maatschappelijk gezien, niet dringend noodzakelijk was. Daarbij speelde onder meer een rol dat de acties met inachtneming van de daarvoor geldende spelregels zorgvuldig waren opgebouwd en uitgevoerd en in hoger beroep niet aannemelijk is geworden dat de acties zich selectief alleen tegen het Holland Festival keerden.

Amsterdam, 23 juni 1999

Deel: ' Staking Radio Symfonie Orkest Holland Festival legaal '
Lees ook