FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


Persbericht van : 01 / 04 / 2003

BSE : STAND VAN ZAKEN - 7de geval in 2003

Een nieuw BSE geval werd aangetoond in het destructiebedrijf bij een zwartwitte koe. Dit rund werd geboren op 22/10/1997 en verbleef sinds zijn geboorte in een melkveebedrijf gelegen te EEKLO in de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ; dit bedrijf heeft een veestapel van 91 runderen.

Na het schatten van de waarde, werden deze dieren naar het destructiebedrijf gebracht waar ze gedood werden en nadien verbrand. Hiervan zullen de runderen ouder dan vierentwintig maanden eveneens de opsporingstests voor BSE ondergaan.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voert op systematische wijze snelle tests uit voor de opsporing van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) :

. in de slachthuizen, alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan dertig maanden en alle noodslachtingen van runderen ouder dan vierentwintig maanden ;

. in de destructiebedrijven, alle kadavers van runderen ouder dan vierentwintig maanden.

Naast deze bewaking met snelle tests, verzekert een epidemiologische bewaking de opsporing van BSE bij levende dieren op de boerderijen, op de veemarkten en bij aankomst in de slachthuizen. Elk rund dat zenuwstoornissen vertoont waaruit de ziekte zou kunnen blijken of waarvan de oorzaak onbekend is, wordt beschouwd als verdacht van BSE en wordt aan de diagnosetests onderworpen.

Sinds 1997, werden in ons land 110 gevallen van BSE ontdekt.

Een stand van zaken van het aantal dieren dat in België onderworpen werd aan de snelle tests in het kader van onderscheiden bewakingsprogrammas, en die als verdacht of positief voor BSE bevonden werden, kan geraadpleegd worden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) : (www.favv.be) onder de rubriek "persberichten".

Deel: ' Stand van zaken 7de geval BSE in 2003 '


Lees ook