Kerken in Aktie

HULP KERKEN IN AKTIE VOOR VLUCHTELINGEN KOSOVO

22 juni 1999

Kerken in Aktie maakt in de hulpverlening rond Kosovo deel uit van het internationale netwerk ACT International (= ‘Action by Churches

Together’).

* Een ACT-team is in Kosovo aanwezig om in kaart te brengen hoe ACT kan bijdragen aan de noodhulp en de wederopbouw van Kosovo. ACT neemt zich de volgende activiteiten voor: * voorlichting over landmijnen


* voedingshulp, landbouwgreedschap en rehabilitatie van landbouw,


* renovatie en nieuwbouw van woningen,


* rehabilitatie van water en sanitatie,


* opbouw van lokale organisaties, mensenrechten en dialoog.

Meer informatie volgt.

* ACT/Macedonië stuurt vandaag een vrachtwagen met voedsel naar dorpen net over de grens in Kosovo.


* ACT/Servië vangt Servische vluchtelingen uit Kosovo met noodhulp op in tijdelijke centra in de Servische plaatsen Vranje, Leskovac, Prkuplje, Kursumlija, Lebane en Nis.


* Kerken voeren onder de paraplu van ACT International een hulpprogramma van vijftig miljoen voor bijna 200.000 vluchtelingen uit. Er wordt gewerkt aan een aanpassing (en uitbreiding) van dit programma nu vluchtelingen (Albanezen) terugkeren en nieuwe (Serviërs) vluchten. Naar verwachting zullen niet alle vluchtelingen in Albanië voor de winter terugkeren. Dus ‘oude’ programma’s zullen doorgaan evenals het renoveren van gebouwen en produceren van prefab-woningen.


* Kerken in Aktie heeft voorlopig 3 miljoen gulden in het ACT-programma gestoken. Nieuwe bijdragen volgen, zowel voor Kosovo als de omliggende landen.

De oorlog is voorbij! Op 20 juni staakte de NAVO definitief haar bombardementen. De Servische militairen zijn vertrokken en het UCK wordt binnen vier weken gedemilitariseerd. Vluchtelingen keren massaal terug, al 100.000 zijn de grens overgestoken. In Macedonië wordt gefluisterd dat de kampen wel eens binnen een maand leeg kunnen zijn. In Albanië zal de repatriatie langer duren. Hulporganisaties, waaronder ACT, beginnen noodhulpactiviteiten in Kosovo. Kfor zorgt voor bescherming en ruimt op vele plaatsen landmijnen en andere munitie op. Pas als Kfor het sein op groen zet, kan een begin gemaakt worden met de rehabilitatie van Kosovo. Die zal enkele jaren gaan duren.

Kerken in Aktie steunt de ACT-hulpoperatie met bijdragen van donateurs, van aangesloten protestantse kerken, van lokale diakonieën en uit de opbrengsten van de nationale actie (giro 555) voor vluchtelingen uit Kosovo.

Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de hulpverlening

per land per 22 juni 1999:

Albanië

meer dan 400.000 vluchtelingen uit Kosovo

Diaconia Agapes (DA) is het bureau voor welzijn en ontwikkeling van de Orthodoxe Autocephale Kerk van Albanië. Samen met andere organisaties

voeren zij het ACT/Albanië programma uit:


* ACT/Albanië is werkzaam in vier kampen te weten Ndroq bij Tirana, twee kampen in Kavaja bij Durres en een kamp in Lac bij Durres. In totaal verblijven hier ongeveer 20.000 vluchtelingen. Behalve management zorgt ACT/Albanië voor water - en sanitaire voorzieningen, voedseldistributies, medicijnen, activiteiten voor kinderen en psychosociale hulp aan de vluchtelingen.
* De Nederlandse familie van der Hee vangt in Pogradec zo’n 2.000 vluchtelingen op in een oude, opnieuw ingerichte fabriekshal. Hier en in Elbasan ondersteunt ACT/Albanië de renovatie van overheidsgebouwen voor een duurzamere e opvang van vluchtelingen met het oog op de winter.

* ACT/Albanië beschikt over twee grote opslagplaatsen voor noodhulpgoederen van in totaal 2.100 vierkante meter. 160 bedden en 320 dekens zijn beschikbaar gesteld aan de collectieve opvang van de vluchtelingen in het stadion van Tirana.
* Melkpoeder (4.600 liter) is gedistribueerd naar de plaatsen Girokas, Saranda en Delvina. 220 ton voedsel is uitgedeeld aan Kosovaarse vluchtelingen opgevangen in de plaatsen Kükes, Pogradec, Korca, Tirana, Durres en Mullet. ACT/Albanië helpt zwangere Kosovaarse vrouwen met kleding en bevoorrading van twee kraaminrichtingen in Tirana.

*
Met deze programma’s worden tot september in totaal 51.000 vluchtelingen geholpen.

Macedonië

270.000 vluchtelingen uit Kosovo
Hier werkt het Macedonisch Centrum voor Internationale Samenwerking (MCIC) voor de ACT-operatie. Samen met ACT voert zij het ACT/Macedonië programma uit:

* distributie van 33.000 voedselpakketten, 3.400 hygiënische pakketten en pakketten met artikelen (gezondheid en hygiëne) voor 2.000 baby’s;

* beheer van het Radusha kamp, aanleg en onderhoud van water – en sanitaire voorzieningen, medische hulp, voedsel- en hygiënische pakketten;

* aanleg en onderhoud van water- en sanitaire voorzieningen in andere kampen;

* bewustwordingsactiviteiten voor de Macedonische bevolking ten aanzien van de vluchtelingensituatie. Middelen: onderzoek, video, cassettes, drukwerk, publiciteitscampagne en speciale acties;
* informatie en juridische bijstand aan de Kosovaarse vluchtelingen door middel van brochures, SOS telefoon, drie rechtswinkels en door MCIC betaalde informatieadvertenties in landelijke kranten.

Met deze programma’s worden tot september in totaal 45.000 vluchtelingen geholpen.

Montenegro en Servië
63.000 vluchtelingen uit Kosovo in Montenegro en volgens schattingen 30 – 35.000 in Servië De International Orthodox Christian Charities (IOCC), een hulporganisatie van Orthodoxe kerken in de Verenigde Staten en Canada, werkt met ACT:

* in Montenegro aan de distributie van 4.000 voedselpakketten voor kinderen; 4.500 hygiënische en 4.500 voedselpakketten voor ouderen; 5.000 voedsel- en hygiënische pakketten voor gezinnen.
* in Servië aan distributie van 5.000 voedsel- en 5.000 hygiënische pakketten voor ontheemde families, 2.000 voedsel- en hygiënische pakketten aan sociale instellingen voor wezen, bejaarden en geestelijk gehandicapten en 4.500 voedsel- en hygiënische pakketten voor gevluchte families. Tenslotte worden 1.000 dekens aan ontheemden en vluchtelingen beschikbaar gesteld. Het gaat vooral om de plaatsen Belgrado, Pancevo, Kragujevac en Kraljevo.

Met deze programma’s worden tot september in totaal 65.0000 vluchtelingen geholpen.

Bosnië-Herzegovina

eind april 19.000 vluchtelingen uit Kosovo, 12.000 uit Sandzak en 2.000 uit Servië
UMCOR is de noodhulp en ontwikkelingsorganisatie van de United Methodist Church uit de Verenigde Staten, actief in Bosnië-Herzegovina. ACT/Bosnië Herzegovina voert uit:
* de bouw van toiletten en was- en douchegelegenheden in een vluchtelingenkamp 1.000 Kosovaren langs de weg naar Zenica.
* distributie van voedselpakketten aan 5.500 families en nog eens 1.500 individuen in de Canton Serajevo.

Met deze programma’s worden tot september in totaal 30.000 vluchtelingen geholpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling voorlichting.
Postbus 456, 3500 AL Utrecht. Telefoon: 030-27 21 456.

Deel: ' Stand van zaken hulp Kerken in Aktie in Kosovo '
Lees ook