---

Brieven aan de Kamer
---

Stand van zaken inzake het tracking&tracing-systeem

20-06-2002

Hierbij reageer ik op uw verzoek (uw kenmerk 30-def-2002) u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het tracking&tracing-systeem.

Op 7 juni 2001 informeerde ik u over de voorgenomen invoering van een tracking&tracing-systeem bij Defensie waarbij ik tevens aangaf de Bevelhebber der Landstrijdkrachten te mandateren voor de verdere uitvoering van dit project. Bij de planning van het project is rekening gehouden met de noodzakelijke organisatorische inbedding van het tracking&tracing-systeem en met de coördinatie met gerelateerde IV- en ICT-projecten. Wat dat laatste aspect betreft geldt overigens als richtlijn dat zulks de oplevering van het tracking&tracing-systeem niet mag vertragen.

De belangrijkste mijlpalen uit de projectplanning zijn: · voorstudie-/studierapport in november 2002; · eindrapport in juli 2003; · bestelorder in september 2003; · operationeelstelling bij de Koninklijke landmacht op 1 augustus 2004; en · defensiebrede operationeelstelling op 1 januari 2005.

De verwervingsstrategie wordt in de loop van dit jaar vastgesteld. Hierop vooruitlopend heeft de Koninklijke landmacht 7 mei jongstleden samen met de Stichting Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten (NIID) een zogenaamde industriemiddag georganiseerd waar het defensie tracking&tracing-systeem aan een groot aantal potentiële leveranciers is gepresenteerd. Het project tracking&tracing verloopt tot op heden in overeenstemming met de vastgestelde projectplanning.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


Zoekwoorden:

Deel: ' Stand van zaken inzake het tracking & tracing-systeem '
Lees ook