Het Nederlandse Rode Kruis

14 September 2001

Enkele media hebben ten onrechte bericht dat het Rode Kruis zich heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Hierbij de werkelijke stand van zaken:

Op dit moment zijn ongeveer 20 buitenlandse gedelegeerden en 1000 lokale medewerkers van het Rode Kruis aanwezig in Afghanistan. De hulpverlening in ziekenhuizen en orthopedische centra wordt gecontinueerd. Ook de distributie van voedsel in gebieden die getroffen zijn door de droogte en het interne conflict wordt voortgezet. Alle kantoren zijn open. Zij bevinden zich in Kabul, Mazar, Jalalabad, Herat en Gulbahar. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), dat deel uitmaakt van de Rode-Kruisbeweging, heeft als taak te helpen in conflictsituaties.

Wel heeft het Rode Kruis gedelegeerden die niet direct betrokken zijn bij vitale, levensreddende activiteiten teruggetrokken uit Afghanistan. Het gaat om hulpverleners die betrokken zijn bij lange-termijnprogramma´s, zoals de wederopbouw van de infrastructuur. Een aantal van hen blijft standby in Pakistan. De enige gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis komt terug naar Nederland. Het Rode Kruis heeft een omvangrijk hulpprogramma in Afghanistan. Het Nederlandse Rode Kruis steunt sinds 1999 vijf marastoons: opvanghuizen voor de allerarmsten, zoals daklozen, wezen, gehandicapten en psychiatrische patiënten. Mensen krijgen voeding en onderdak en ontvangen scholing.
Afghanistan wordt geteisterd door natuurrampen als droogtes, overstromingen en aardbevingen en is al 20 jaar in conflict. De Afghaanse economie is geruïneerd en de bevolking leeft in grote armoede. Afghanistan heeft de hoogste kindersterfte ter wereld (slechts 69,9 procent van de kinderen wordt vijf jaar). De gemiddelde levensverwachting is 44 jaar.

Deel: ' Stand van zaken met het Rode Kruis in Afhanistan '


Lees ook