Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Stand van zaken MPA

* Links

Op 42 varkensbedrijven is MPA (Medroxyprogeteron Acetaat) aangetroffen in voer en varkens. MPA is een (synthetische) hormonale verboden stof.

De zaak kwam aan het licht in mei 2002 toen op drie varkensbedrijven in Noord-Brabant ernstige gezondheidsproblemen bij zeugen optraden (met name bij de voortplanting). MPA was er waarschijnlijk de oorzaak van dat zeugen op deze bedrijven problemen hadden met bronstig worden en het werpen van biggen.

MPA is aangetroffen in zogenaamd 'brijvoeder' (nat voer). Het brijvoeder met MPA is ook aangetroffen op andere mestvarkens- en vermeerderingsbedrijven in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Drente en Zeeland. De Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van LNV onderzoekt de zaak en hoopt op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over de bron van de besmetting. Zolang het onderzoek loopt, raadt LNV slachterijen aan om varkens van brijvoederbedrijven niet te slachten en veehouders van deze bedrijven om varkens niet voor de slacht aan te bieden.

In de Europese Unie is het gebruik van hormonen in veevoeders verboden in verband met mogelijke risico's voor de volksgezondheid. Overigens zijn de hoeveelheden MPA die tot nu toe in vlees zijn gevonden, ongevaarlijk.
De ministeries van LNV en VWS zullen samen met de Voedsel en Waren Autoriteit alles doen om verdere verspreiding van voeder en varkens(producten) met MPA te voorkómen.

Ook de sector zelf neemt de nodige maatregelen. Zo is de sector bezig een 'zelfcontrole systeem' op te zetten. Als gevolg van het incident met MPA komt dit systeem sneller dan aanvankelijk was gepland. Op dit moment ligt de 'Kaderwet diervoeder' ter goedkeuring in de Tweede Kamer. Deze wet stelt strengere regels aan diervoeder, zoals verplichte erkenningen.

Links

Site ministerie van VWS:
* Hormonen in varkensvlees (nieuwsbericht)
* Vraag en antwoord

Correspondentie met het parlement:
* Besmetting varkensvoer (27 juni 2002)
* Follow MPA (3 juli 2002)

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Stand van zaken MPA '
Lees ook