Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 4 februari 1999

Laatste stand van zaken met betrekking tot noodhulp Chinandega

Verwijzend naar recente berichten over de besteding van de ingezamelde gelden voor Noodhulp na de orkaan Mitch, willen de gemeente Eindhoven en de Stichting Stedenband Eindhoven-Chinandega de volgende punten onder de aandacht brengen van de Eindhovense bevolking:

1. Zoals bekend werd in Eindhoven via het gironummer 1659705 van de Stedenband een formidabel bedrag ingezameld. Na verdubbeling door de gemeente Eindhoven en het ministerie in Den Haag was zo vanuit Eindhoven een bedrag van f 956.380,46 beschikbaar voor hulp aan haar zusterstad Chinandega als centrum van een zwaar getroffen regio. In overleg tussen minister Herfkens en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua, als participant in de Samenwerkende Hulporganisaties, werd bepaald dat zowel het plaatselijk ingezamelde bedrag als de verdubbeling uit Den Haag ter beschikking zou komen voor hulp aan de zustersteden. In ons geval is dus het hele bedrag beschikbaar voor de regio Chinandega.

2. De gemeente Eindhoven en de Stichting Stedenband Eindhoven- Chinandega willen hierbij nog eens duidelijk maken dat hun verantwoordelijkheid zich beperkt tot de in Eindhoven ingezamelde en verdubbelde fondsen. Dit strekt zich dus niet uit tot het deel van de landelijk, dus buiten de stedenbanden om, ingezamelde fondsen en verdubbelingen waarover veel publiciteit is ontstaan.

3. Op een landelijke vergadering van alle Stedenbanden op 19 januari jl. in Zoetermeer hebben de betrokken gemeenten en stichtingen gezamenlijk besloten dat alle projecten bij het Landelijk Beraad Stedenbanden worden ingediend om voorgelegd te worden aan een team van experts in Nederland en in Nicaragua. Het Nicaraguaanse expertteam werkt onder meer aan het in kaart brengen van de schade, de hulpverlening, en het opstellen en monitoren van de hulpprojecten. Voor de gemeente Eindhoven en de Stichting Stedenband is hiermee een regeling getroffen die een goede besteding van door haar ingezamelde gelden en controle daarop mogelijk maakt. In de regio Chinandega wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan projecten voor woningbouw en herstel van de landbouw in de getroffen gebieden.

Deel: ' Stand van zaken noodhulp Eindhovense zusterstad Chinandega '
Lees ook