Gemeente Antwerpen

Stand van zaken Permekegebouw op het De Coninckplein

Aankoop en evoluties in 1998
Na een jarenlange leegstand kon de stad Antwerpen overgaan tot de aankoop van het Permekegebouw. Deze aankoop kadert in de algemene sanering die voor deze buurt op stapel staat.

Na de aankoop in december 1997 werd in januari 1998 gestart met beveiligings- en opruimingswerken. Kort daarna werden langs de buitenkant panelen opgehangen met kunstwerken van plaatselijke kunstenaars en van leerlingen van het Koninklijk Atheneum.

In februari 1998 werd een oproep gelanceerd naar kandidaten voor de architectuurwedstrijd.

Er werd ondermeer geselecteerd op hun kijk op de wijk en de visie op de functie van het gebouw. In juni 1998 werden zes kandidaten weerhouden die mochten meedoen aan de volgende fase.

In september werden de drie laureaten gekozen. Uiteindelijk mocht het stedebouwkundig studiebureau Stramien zijn concept verder uitwerken. In het ontwerp diende men rekening te houden met de kwaliteiten van het gebouw en niet alleen met de functie ervan voor de onmiddellijke buurt.

In maart 1998 vond een inspraaakbeurs plaats waarop bewoners hun mening konden geven over het De Coninckplein en de invulling van het Permekegebouw. Uit de verschillende meningen kwam naar voor dat er behoefte was aan ruimte voor sport, cultuur, horeca, toneelruimte, economie en jeugdactiviteiten.

Plannen voor 1999
Op dit moment beschikken we over een oppervlakte van 8800 m². Dit maakt een multifunctionele invulling mogelijk.

Er is een publieke ruimte voorzien, waaronder de binnentuinen vallen en het gedeelte voor circulatie.

Het economisch luik omvat het gedeelte voor de horeca, onder de vorm van een Grand Café, een buitenterras en een restaurant.

Culturele manifestaties zijn mogelijk onder de vorm van tentoonstellingen. Er zijn zalen voor allerlei activiteiten en er is ruimte voorzien voor bijeenkomsten van verenigingen.

Om de verschillende activiteiten in goede banen te leiden, zijn ondersteunende diensten nodig die ook hun plaats vinden in het gebouw.

De stedelijke dienst voor samenlevingsopbouw, die momenteel nog in de Van Immerseelstraat is gehuisvest, zal een plaats krijgen in Permeke. Op deze manier zal de stad duidelijk aanwezig zijn in deze buurt.

Op dinsdag 23 februari vanaf 18.30 uur worden alle omwonenden uitgenodigd in de Zoo (Astridplein 26, 2000 Antwerpen) op de informatieavond over Permeke.

Op deze informatieavond wordt iedereen ingelicht over de laatste stand van zaken en tevens uitgenodigd om samen mee te denken over de invulling van het polyvalente gedeelte van het gebouw. Bewoners kunnen zich deze avond inschrijven in verschillende werkgroepen die opgericht zullen worden. Het is immers de bedoeling dat zij via deze werkgroepen mee nadenken over welke activiteiten al dan niet mogelijk zijn in dit gebouw.

Informatie: stedelijk wijkkantoor Noord, Wilgenstraat 2, 2060 Antwerpen, telefoonnummer (03)234 33 09.

laatst bijgewerkt op 5 februari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Stand van zaken Permekegebouw De Coninckplein Antwerpen '
Lees ook