Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stand van zaken SARS

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

POG/ZP-2367451

21 maart 2003

Afgelopen maandag heb ik u geïnformeerd over de verspreiding van een besmettelijke vorm van atypische longontsteking, SARS. Met deze brief stel ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het aantal gevallen dat bij de Wereldgezondheidsorganisatie is gerapporteerd, is op 20 maart 2003 opgelopen tot 306 gevallen. De verspreiding lijkt zich te stabiliseren. Na eerdere bijstelling van het aantal sterfgevallen van 9 naar 4, is het aantal sterfgevallen op dit moment weer 10. Naast China (de provincie Guangdong, Hong Kong en Taiwan), Singapore en Vietnam (Hanoi), is nu ook Canada (Toronto) door de WHO toegevoegd aan de lijst van gebieden waar transmissie van SARS heeft plaatsgevonden.

Inmiddels is er bij een aantal patiënten met SARS een paramyxovirus aangetoond. Dit virus is verwant aan de virussen die de bof of de mazelen kunnen veroorzaken. Het is echter nog steeds niet definitief vastgesteld dat SARS ook daadwerkelijk door dit virus wordt veroorzaakt. Momenteel wordt door een aantal door de WHO aangewezen laboratoria verder onderzoek gedaan naar de oorzaak. Zodra duidelijk is wat de ziekte veroorzaakt, zal zo snel mogelijk een diagnostische test worden ontwikkeld. Het zal dan beter mogelijk zijn om echte SARS-patiënten te onderscheiden van de talloze mensen met (vage) klachten, maar zonder SARS.

De preventieve maatregelen zijn op Europees niveau afgestemd. Besloten is dat bij een mogelijke SARS-patiënt in een vliegtuig op dezelfde manier zal worden gehandeld als bij een mogelijk geval van tuberculose. Dit betekent dat niet alle passagiers hoeven te worden ingelicht, alleen dié passagiers die direct voor, achter of naast de verdachte patiënt hebben gezeten. Verder houdt de Europese Commissie nu een casusregister bij van mogelijke en definitieve gevallen. Tenslotte is overeengekomen dat alle lidstaten reizigers informeren. Ik heb daarom gisteren een tekst voor reizigers beschikbaar gesteld aan luchtvaartmaatschappijen en hen verzocht deze tekst aan passagiers beschikbaar te stellen.
Er is nog steeds geen aanleiding voor reisbeperkingen. Wel wordt reizigers aangeraden onnodig ziekenhuisbezoek te vermijden en alert te zijn op eventuele klachten na bezoek aan een besmette regio.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft woensdag, in aanvulling op de circulaire aan ziekenhuizen, ook alle huisartsen over SARS geïnformeerd. Veel burgers blijken zich namelijk met vragen tot hen te wenden. In deze circulaire is nogmaals benadrukt dat de kans op besmetting bijzonder klein is, zeker als er geen relatie bestaat met patiënten uit eerder genoemde regios.

Tenslotte is er informatie beschikbaar gesteld via de reguliere voorlichtingskanalen van de overheid, in het bijzonder via de website van mijn departement. Via deze site zijn de meest gestelde vragen en antwoorden na te lezen.

Gezien het feit dat het probleem zich stabiliseert, heb ik besloten u alleen nog te informeren als zich ernstige ongunstige ontwikkelingen voordoen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp

Advies aan reizigers over ernstige acute longontsteking (SARS) 1. Advies aan reizigers over ernstige acute longontsteking (SARS) Folder, 20-3-2003

Om de folder op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19402 .

Advice for travellers about severe acute respiratory syndrome (SARS) 2. Advice for travellers about severe acute respiratory syndrome (SARS) Folder, 20-3-2003

Deel: ' Stand van zaken SARS '
Lees ook