Gemeente Moerdijk


Stand van zaken project herstructurering zoetendaal

Na een tijd van relatieve stilte rondom het herstructureringsproject Zoetendaal is het nu tijd om bewoners, ondernemers en andere betrokken door middel van een nieuwsbrief te informeren over de stand van zaken.

Uit de vorige bewonersavond is gebleken dat de buurt tevreden is over het doorlopen proces en het ontwikkelde basisplan, maar dat er voor de definitieve locaties van winkels en voorzieningen, de winkelformule en de parkeersituatie nog nadere studie nodig is om er een definitieve invulling aan te geven. Met name de invulling van het basisplan op detailniveau en de gevolgen van de fasering zijn voor velen nog vrij onduidelijk.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar ja gezegd tegen het basisplan onder voorwaarde dat de provincie subsidie toekent. De provincie heeft echter tegen de verwachting in het subsidieverzoek van de gemeente afgewezen. Dit levert zeker een vertraging op in de uitvoering van het project.

Immers moet aan de provincie eerst de financiële onderbouwing verfijnder worden uitgelegd en tegelijkertijd de subsidie opnieuw worden aangevraagd.

De gemeente Moerdijk blijft uiteraard bij de provincie ijveren om de subsidie alsnog binnen te kunnen halen. De afwikkeling ervan hangt mede af van het geld dat hierna nog bij de provincie aanwezig is.

Ondertussen schrijft de gemeente een projectplan waarin verwoord wordt hoe het project verder ingericht en eventueel uitgevoerd gaat worden.

Wel is inmiddels duidelijk geworden dat het realiseren van een supermarkt in Zoetendaal moeilijk wordt. Want nu een nieuwe supermarkt bouwen en over 5 jaar weer sluiten zou getuigen van een heel slecht beleid.

Bij de verdere uitwerking en advisering zal dan ook moeten blijken of, en in welke vorm, een supermarkt werkelijk levensvatbaar is. Tegelijkertijd is het in ieder geval zinvol om te bezien of in een andere vorm buurtwinkels haalbaar zijn.

De gemeente Moerdijk streeft ernaar om alle betrokkenen uiterlijk in september 2002 nader te informeren over het project Zoetendaal.

Laatst gewijzigd 15 mei 2002

Deel: ' Stand van zaken Zoetendaal '
Lees ook