Nederlands Uitgeversverbond

Standaard Certified PDF Tijdschriften Nederland uitgebreid

PERSBERICHT

De standaard Certified PDF tijdschriften Nederland is uitgebreid en daardoor toepasbaar op de nieuwste Enfocus-programmas: Pitstop Professional 5 en Pitstop Server 2. Daarnaast is het zogenaamde PDF-profiel nu ook te gebruiken met Enfocus Instant PDF. De profielen zijn te downloaden via de website van OPPO, www.oppo.nl.

Standaard
Eind 2001 werd de standaard Certified PDF tijdschriften Nederland vastgesteld voor de aanlevering van digitaal advertentiemateriaal. Daarmee werd het mogelijk om PDF dat voldoet aan deze standaard te accepteren als een veilig formaat voor grafische bestanden. Het PDF-bestandsformaat wordt steeds meer beschouwd als het standaardformaat in de prepresswereld, ook voor de aanmaak van advertenties. Dankzij de Certified PDF-technologie, ontwikkeld door Enfocus Software, voldoet PDF aan de gestelde kwaliteitseisen, omdat het bestand vooraf op een groot aantal punten kan worden gecontroleerd. Wanneer het bestand aan de afgesproken standaard voldoet, wordt het voor gebruiker en ontvanger duidelijk herkenbaar gecertificeerd. In de praktijk blijkt deze standaard uitstekend te functioneren en de belangstelling om deze standaard toe te passen groeit nog steeds. Inmiddels zijn ook voor andere marktsegmenten in Nederland - kranten, vellenoffset - standaards in de maak.

Certified Technologie
De Certified PDF-technologie zorgt voor een permanente kwaliteitsbewaking van de uitgewisselde PDF-bestanden met behulp van preflight-profielen. Bij verzending en ontvangst van PDF-bestanden kan met behulp van deze profielen onmiddellijk - en volautomatisch - gecontroleerd worden of het bestand voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Het niet-voldoen van een bestand wordt direct gemeld aan de gebruiker. Certified PDF registreert alle wijzigingen die een PDF-bestand ondergaat en wanneer en door wie deze uitgevoerd werden. Er is zodoende een duidelijk logboek voorhanden wie welke wijzigingen heeft doorgevoerd.

Nieuwe software: méér controles
De ontwikkelingen staan niet stil. Enfocus bracht een update van haar preflight-software op de markt: Pitstop Professional 5.0 en Pitstop Server 2.0. In deze software is weer een aantal nieuwe controlepunten toegevoegd waardoor de betrouwbaarheid van een advertentie, die wordt
aangeleverd als Certified PDF, nog verder wordt vergroot. Om de betere controle van de nieuwe software te kunnen benutten hebben de gebruikers een nieuw settingsbestand nodig. Ook voor deze nieuwe settings is door de Technische Commissie van de Stuurgroep DAL (Digitaal aanleveren), waarin partijen uit de Nederlandse uitgeverijwereld van publiekstijdschriften samenwerken, een standaard vastgesteld. Het settingsbestand (dat nu PDF-profiel heet) kan ook worden gebruikt in Enfocus Instant PDF. Producenten van advertentiemateriaal kunnen zowel met de nieuwe Enfocus Pitstop Professional 5 als met de oudere versie 4.6 advertenties voor publiekstijdschriften certificeren conform de standaard.

In de Technische Commissie DAL (DALTC) zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen), OPPO (Organisatie van Prepress/Prepublishing Ondernemingen), NUV (Nederlands Uitgeversverbond, Groep Publiekstijdschriften), en VEA (Vereniging van Communicatie-adviesbureaus). Bij het vaststellen van de standaards wordt nauw samengewerkt met de Belgische organisaties op dit gebied en er is dan ook een identieke Nederlands-Belgische standaard vastgesteld. Deze standaard zal ook door Frankrijk en mogelijk nog door meer landen worden overgenomen.

Downloaden
De nieuwe settingsbestanden en schermafbeeldingen voor Adobe Acrobat, Agfa Apogee Create en voor Enfocus Pitstop zijn vanaf 20 juni 2002 te downloaden vanaf de website van OPPO (www.oppo.nl), dat het secretariaat van de DALTC voert. Het is zaak altijd de meest recente versie van de standaard te gebruiken, zoals te vinden op deze site.

---

Deel: ' Standaard Certified PDF Tijdschriften Nederland uitgebreid '
Lees ook