Keywords: TNO,perskamer,gezondheidszorg,internet,portal

Perskamer

Nieuwe "Standaard" moet visuele stoornissen bij jeugd eerder opsporen - Minder verschillen in onderzoeksmethode voor betere preventie en zorg voor kinderen

TNO

13 juni 2002

Vrijdag 14 juni overhandigt TNO Preventie en Gezondheid aan het ministerie van VWS en aan ZonMw een nieuwe standaard voor het opsporen van visuele stoornissen bij kinderen van 0-19 jaar. De standaard bestaat uit een praktisch hanteerbare kaart met de belangrijkste informatie voor de praktijk. De standaard, die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de laatste stand van zaken in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), komt in de plaats van enkele andere methoden die niet altijd betrouwbaar zijn gebleken. Standaarden verhogen naar verwachting de kwaliteit van de zorg en werken preventief. Bovendien dragen standaarden bij aan een grotere continuïteit van de zorg en verkleining van de verschillen in verleende zorg in de diverse gebieden in Nederland.

De overhandiging aan VWS en ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland en Medische wetenschappen van NWO, vindt 14 juni 2002 plaats tijdens een speciaal congres over deze standaard in Ede. Dit is de tweede standaard die voor de 6.700 professionals in de JGZ is ontwikkeld. De standaard wordt de komende maanden verspreid onder JGZ-artsen, JGZ-verpleegkundigen en JGZ-doktersassistenten, zodat deze op elke werkplek beschikbaar is.

Opsporing visuele stoornissen betrouwbaarder
Visuele stoornissen zijn de meest voorkomende reden voor verwijzing in de JGZ. De JGZ-werkers vinden in deze standaard de wetenschappelijke onderbouwing voor het opsporen van visuele stoornissen. Een aantal tot op heden gebruikte methoden voor het opsporen van visuele stoornissen, bijvoorbeeld voor een lui oog, blijkt niet altijd betrouwbaar te zijn. In de standaard worden de methoden beschreven die geschikter zijn voor het opsporen van visuele stoornissen. De nieuwe standaard is aangepast op de huidige stand van zaken in de JGZ, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De standaard bestaat uit een praktisch hanteerbare kaart met de belangrijkste informatie voor de praktijk. De onderbouwing is vastgelegd in een uitgebreide achtergrondbeschrijving, die ook als samenvatting beschikbaar is.

Standaard is geen kookboek voor geneeskunde
Standaarden zijn geen `kookboek voor geneeskunde' maar zijn bedoeld om richtlijnen te geven. De professionals in de JGZ kunnen deze richtlijnen gebruiken als maat en houvast in hun contacten met individuele kinderen en/of hun ouders/verzorgers. Afweging van een specifieke situatie en wensen en verantwoordelijkheden van kinderen en/of hun ouders/verzorgers kan beredeneerd afwijken van het beschreven beleid rechtvaardigen. De medewerkers van de JGZ worden gestimuleerd om aan ouders en kinderen goed uit te leggen en in het dossier op te schrijven waarom men afwijkt van de standaard.

Meer standaarden in de maak
Het Ministerie van VWS en ZonMw maken het mogelijk de komende jaren te werken aan een reeks van standaarden. Door de Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (NVJG) is de Jeugdgezondheidszorg Adviesraad Standaarden (JAS) ingesteld om standaarden voor de Jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen met ondersteuning van TNO-PG. De eerstvolgende zijn Scoliose/hyperkyphose, hartafwijkingen en kindermishandeling.

Meer informatie:
TNO Preventie en Gezondheidszorg

Contactpersoon:
Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
Telefoon 015 269 49 75

June Vasconcellos

Telefoon 015 269 49 05

Fax 015 262 73 35
E-mail pressinfo@tno.nl

Postbus 6050
2600 JA, Delft

TNO Wegwijzer
telefoon 015 269 69 69
fax 015 261 24 03
e-mail wegwijzer@tno.nl

---

...zie TNO magazine

Deel: ' 'Standaard' moet visuele stoornissen bij jeugd eerder opsporen '
Lees ook