ELECTRONIC COMMERCE PLATFORMNL

Uitzendbranche elektronische inhuur personeel

Uitzendbranche neemt initiatief tot standaardisatie elektronische inhuur personeel

Onlangs heeft een uniek samenwerkingsverband van de zes grootste uitzendorganisaties ter wereld - Adecco, Kelly, Manpower, Randstad, Spherion en Vedior - een voorstel geformuleerd om een standaard te ontwikkelen ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de uitzendbranche. Toepassing van deze standaard, de zogenaamde Staffing Industry Data Exchange Standard (SIDES), zou de efficiency van uitzendorganisaties en haar klanten wereldwijd aanzienlijk moeten verbeteren.

In toenemende mate wordt, door zowel intermediairs als klanten, van leveranciers verlangd dat zij rechtstreeks communiceren met hun inkoopsystemen. De uitzendbranche vormt hierop geen uitzondering. Het opstellen van één standaard ten behoeve van dit dataverkeer is dan ook relatief goedkoop vergeleken met een veelheid aan unieke interfaces. Derhalve zijn de genoemde uitzendorganisaties in april van dit jaar begonnen met het overleg dat onlangs tot de oplevering van versie 1.0 van SIDES heeft geleid.

Door middel van standaardisatie van het dataverkeer tussen partijen wordt voorkomen dat deze hierover steeds op ad hoc basis afspraken moeten maken, met alle kosten en risico's van dien. Het ontwerpen, realiseren en implementeren van mechanismen die de uitwisseling van data tussen partijen faciliteren (de zogenaamde interoperabiliteit) is immers een tijdrovend en dus kostbaar proces. Dergelijke interoperabiliteit is inmiddels een kritische succesfactor voor elektronisch zakendoen; systemen en applicaties van de ene partij moeten kunnen communiceren met die van de andere. ECP.NL is dan ook een voorstander van algemeen beschikbare, zogenaamde 'open' standaarden als ebXML en haar voorloper EDIFACT. Ook HR-XML, één van de vele branchespecifieke XML-varianten, is zo'n open standaard.

De uitwerking en het beheer van SIDES zijn overgedragen aan het HR-XML Consortium, een wereldwijde, onafhankelijke non-profit organisatie voor de standaardisatie van XML-berichten voor de uitzendbranche. Middels deze overdracht worden alle deelnemende organisaties in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling ervan. Directeur Chuck Allen is dan ook bijzonder verheugd dat de grootste uitzendorganisaties gezamenlijk een dergelijk kwalitatief hoogwaardig voorstel hebben geformuleerd, wat ze bovendien aan de gehele branche ter beschikking hebben willen stellen. Voorzitter Lon Pilot: aldus wordt niet alleen de integratie met andere HR-XML specificaties bewerkstelligd, maar ook het voor de adoptie van iedere standaard zo belangrijke draagvlak gecreëerd.

Op donderdag 18 oktober a.s. organiseert ECP.NL een Miniseminar E-procurement van Uitzendkrachten met als gastspreker Dhr. Chuck Allen, directeur van het HR-XML Consortium. Daarnaast wordt een update van de resultaten van de EP-NL (Electronic Procurement Nederland, een gezamenlijk project van ECP.NL en NEVI) Werkgroep Uitzendkrachten gepresenteerd en geeft energiebedrijf NUON een presentatie over haar ervaringen met de elektronische inhuur van uitzendkrachten. Het seminar, dat om 11:15 uur begint, vindt plaats bij ECP.NL aan de Overgoo 11 te Leidschendam en is met name bedoeld voor inkoopdirecteuren en HR-managers. Tevens is de pers van harte welkom, inschrijving geschiedt telefonisch (070-4190309) of per E-mail (info@ecp.nl).


---
====
Het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) is in 1998 opgericht als het nationaal kennis- en coördinatiecentrum voor elektronisch zakendoen. Doel van ECP.NL is om in een samenwerkingsverband van partijen de versnelde en gecoördineerde invoering van elektronisch zakendoen te bevorderen. In dit samenwerkingsverband zijn gebruikers, aanbieders, intermediaire organisaties, de overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen actief. ECP.NL benadert elektronisch zakendoen als een strategische en ingrijpende ontwikkeling voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.

Voor meer informatie over ECP.NL: https://www.ecp.nl EP-NL Project Inhuur Uitzendkrachten:
https://www.ecp.nl/taakgebied/nationaal/epnl/piu.htm HR-XML Consortium: https://www.hr-xml.org

Informatie voor de redactie:
Joyce Roel, hoofd communicatie & PR, joyce.roel@ecp.nl Patricia Grijpma, adviseur, patricia.grijpma@ecp.nl

15 okt 01 16:52

Deel: ' Standaardisatie elektronische inhuur personeel Uitzendwerk '
Lees ook