Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MINISTERIE VWS https://minvws.nl

MinVWS: standaardpakketpolis in buitenland

Vrijdag 28 juni 2002, nummer 76

Standaardpakketpolis kan mee bij vestiging in buitenland

Door een wijziging van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekering is het voortaan mogelijk een Wtz-verzekering (standaardpakketpolis) mee te nemen bij vestiging in een ander EU-land.

Mensen die niet ziekenfondsverzekerd zijn en geen particuliere verzekering kunnen afsluiten zijn aangewezen op een standaardpakket-polis. Ook de meeste 65-plussers die niet ziekenfondsverzekerd zijn hebben een standaardpakketpolis. In totaal gaat het om zo'n 600.000 personen.

Tot nu toe werd deze Wtz-verzekering beëindigd als men buiten Nederland ging wonen. De Minister van VWS heeft door deze wijziging mogelijk gemaakt dat ook een Wtz-verzekerde, net zoals de ziekenfondsverzekerde, zijn verzekering behoudt bij vertrek uit Nederland. De wet treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 22 oktober 2001 en geldt dus voor alle personen die na die tijd vertrokken zijn. Voor informatie kan de Wtz-verzekerde bij zijn verzekeraar terecht.

-0-0-0-

Zoekwoorden:

Deel: ' Standaardpakketpolis kan mee bij vestiging in buitenland '
Lees ook