Gemeente Leiden

Standplaats salonwagens drie oktoberkermis

Burgemeester en Wethouder hebben besloten het gedeelte van de Wassenaarseweg gelegen tussen de Niels Bohrweg en de rotonde naar de manege aan te wijzen als definitieve oplossing voor het parkeerprobleem van de woonwagens van de 3 oktoberkermisexploitanten. Het bedoelde weggedeelte zal worden afgesloten en de parallelweg over het Universiteitsterrein tussen de Max Planckweg en de Niels Bohrweg kan worden gebruikt als omleidingsroute. Het is de bedoeling dat één weghelft van de Wassenaarseweg beschikbaar blijft voor het alarmverkeer en voor de bereikbaarheid van de locatie. De andere weghelft, de berm tussen rijweg en fietspad en het fietspad zelf worden gebruikt om te parkeren. De bomen en bermen zullen worden beschermd door middel van het aanbrengen van een aaneengesloten hekvoorziening.
De gemeente en de 3 October Vereniging zullen een uitgewerkt plan laten maken om de locatie door middel van het aanbrengen van vaste nutsvoorzieningen, zoals riolering, elektriciteit en water, geschikt te maken.
Omdat de definitieve voorzieningen dit jaar niet meer op tijd kunnen worden aangelegd, zal de locatie dit jaar nog bij wijze van proef worden gebruikt door het aanbrengen van noodvoorzieningen.

Deel: ' Standplaats salonwagens drie oktoberkermis in Leiden '
Lees ook