Volledige standpunt KNMG inzake vaccinatie van artsen tegen hepatitis B

Aanleiding

Enige tijd geleden is bekend geworden dat een chirurg enkele tientallen patiënten heeft besmet met hepatitis B virus (HBV), ondanks het feit dat hij zich had laten vaccineren. Deze gebeurtenis heeft in het veld en in de maatschappij de discussie doen oplaaien over zowel de mogelijke preventieve maatregelen als het kunnen verplichten tot deze maatregelen. De vragen die dienaangaande beantwoord zullen moeten worden zijn de volgende:
Moeten alle artsen ingeënt worden tegen HBV of moeten alleen artsen in snijdende vakken ingeënt worden?
In hoeverre kan en mag vaccinatie verplicht gesteld worden en in hoeverre moet het effect van de vaccinatie onderzocht worden? Mogen artsen bij wie het hepatitis B virus aantoonbaar is nog wel patiënten behandelen?

De Nederlandse Vereniging van Heelkunde heeft de KNMG als koepelorganisatie om advies gevraagd.

Achtergrond

* 1. Hoe is het beloop van hepatitis B?


* 2. Hoe wordt HBV overgedragen?


* 3. Hoe vaak komt hepatitis B voor?


* 4. Hoe vaak komen prikaccidenten voor?


* 5. Is hepatitis B te voorkomen?


* 6. Wie vaccineren?


* 7. Huidige vaccinatiegraad


* Standpunt KNMG


* Samenvatting


* Bronnen

© copyright KNMG 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Zoekwoorden:

Deel: ' Standpunt KNMG over vaccinatie van artsen tegen hepatitis B '
Lees ook