Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Standpunt op het advies patiënt en internet

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft in maart 2000 het advies 'Patiënt en Internet' uitgebracht. Directe aanleiding voor het advies was de toenemende mate waarin de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt geconfronteerd met het kopen van geneesmiddelen in het buitenland via internet, die in Nederland alleen op recept verkrijgbaar zijn. Op 5 april heeft de minister dit advies aan de Tweede Kamer aangeboden.

De kernboodschap die de RVZ in het advies 'Patiënt en Internet' aan de overheid en het veld geeft, is: "Stimuleer dat iedereen die toegang tot het Internet wil hebben voor het verkrijgen en het uitwisselen van gezondheidsinformatie deze ook kan krijgen en stimuleer dat goed met de verkregen informatie wordt omgegaan." In de onderstaande reactie gaat de minister achtereenvolgens is op:
+ Internet en de relatie tussen patiënten en zorgaanbieders;
+ Toegang tot Internet;

+ Internet als informatie- en communicatiemedium;
+ Internet als handelskanaal;

+ Actieprogramma.

Downloads
Standpunt op het advies patiënt en internet

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Standpunt op het advies 'Patiënt en Internet' '
Lees ook