Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Standpunt toezicht uitvoering pensioenregelingen naar Tweede Kamer

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) blijft toezichthouden op de uitvoering van de pensioenregelingen. Het gaat om toezicht op het bedrijfseconomisch handelen en de naleving van wettelijke bepalingen. Demissionair staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het inhoudelijk toezicht niet wijzigen. Wel verandert de bestuurlijke verhouding tussen de minister en de toezichthouder. Om de transparantie voor de minister en de pensioenuitvoerders te vergroten moet de toezichthouder een toezichtskader opstellen.

Dit schrijft staatssecretaris Rutte in een brief bij de nota 'Toekomstbestendig Toezicht' aan de Tweede Kamer. De nota is een aanvulling op het kabinetsstandpunt over de hervorming van het toezicht op de financiële marktsector. Aanleiding voor de brief is de voorgenomen integratie van De Nederlandsche Bank (DNB) en de PVK. De aanpassing van de bestuurlijke verhoudingen wordt vastgelegd in een nieuwe Pensioenwet.

De wijziging van de bestuurlijke verhouding houdt in dat de toekomstige DNB/PVK een toezichtskader moet opstellen. Onderdeel van het toezichtskader is een toezichts- en handhavingsplan. Deze moeten worden goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De toezichthouder moet ook een aparte begroting over de uitvoering van het toezicht ter goedkeuring voorleggen. De minister van Financiën wordt als enige verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van bestuurs- en directieleden bij financiële toezichthouders.

Daarnaast wil staatssecretaris Rutte dat pensioenfondsen en verzekeraars begrijpelijke informatie verschaffen over hun pensioenregeling. Daarover worden bepalingen opgenomen in een nieuwe Pensioenwet. Als duidelijk is wat hierover precies in de wet wordt opgenomen, zal een besluit worden genomen over het toezicht hierop.

Zoekwoorden:

Deel: ' Standpunt toezicht uitvoering pensioenregelingen naar Tweede Kamer '
Lees ook